Чорний Ігор Віталійович, завідувач кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Жанровая специфика романа В.И. Крыжановской-Рочестер «Железный канцлер Древнего Египта» Черный И.В. Жанровая специфика романа В.И. Крыжановской-Рочестер «Железный канцлер Древнего Египта» / И.В.Черный // Materials of the XII International research and practical conference, «Advanced science». - Sheffield: Science and education LTD, 2016. – V.5. Philological sciences. - С.72.
2 стаття Особенности конфликта в романе В.И. Крыжановской-Рочестер «Железный канцлер Древнего Египта» Черный И.В. Особенности конфликта в романе В.И. Крыжановской-Рочестер «Железный канцлер Древнего Египта» / И.В. Черный // Наукові записки ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Літературознавс-тво. – Харків: ППВ «Нове слово», 2016. – Вип.1. – Ч.І. – С.178-192.
3 настанови (вказівки), рекомендації Народна психологія Народна психологія: програма варіативної дисципліни / Упор. І.В. Чорний, В.А.Перцева. - Харків: ХНУВС, 2016. – 8 с.
4 тези доповіді Образ Мойсея в рецепції Віри Крижанівської-Рочестер та Івана Франка Чорний І.В. Образ Мойсея в рецепції Віри Крижанівської-Рочестер та Івана Франка / І.В. Чорний // Іван Франко в культурно-історичному вимірі (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя із дня смерті). Матеріали кругло-го столу 27 травня 2016 р. - Хар-ків: ХНУВС, 2016. – С.7-8.
5 тези доповіді Основний конфлікт у романі В.І.Крижанівської-Рочестер «Фараон Мернефта» Чорний І.В. Основний конфлікт у романі В.І.Крижанівської-Рочестер «Фараон Мернефта» / І.В.Чорний // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального роз-витку держави. Матеріали V Мі-жнародної науково-практичної конференції, 18 листопада 2016 р. - Харків: ХНУВС, 2016. – С. 30-32.
6 стаття Трансформация библейского сюжета в романе В. И. Крыжановской-Рочестер «Фараон Мернефта» Черный И.В. Трансформация библейского сюжета в романе В. И. Крыжановской-Рочестер «Фараон Мернефта» / И.В.Черный // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. — 2016. — Вип. 75. – С.43-47.
7 стаття Оппозиция свое/чужое в повести Лады Лузиной "Тень Демона" Черный И.В. Оппозиция свое/чужое в повести Лады Лузиной "Тень Демона" / И.В.Черный // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. — 2017. — Вип. 76. – С.348-352.
8 тези доповіді Виховання у молоді патріотизму на матеріалі сучасного українського ретродетективу Чорний І.В. Виховання у молоді патріотизму на матеріалі сучасного українського ретродетективу / І.В.Чорний // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2017 р.). - Суми: Видавничий дім "Ельдорадо", 2017. - С.223-225.
9 тези доповіді Єгипетський полон та Вихід у показі В.І.Крижанівської-Рочестер Чорний І.В. Єгипетський полон та Вихід у показі В.І.Крижанівської-Рочестер / І.В.Чорний // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць. - Монреаль: CPM "ASF", 2017. - С.45-47.
10 тези доповіді Народний календар у "фольклорно-етнографічних" творах з циклу Лади Лузіної "Київські відьми" Чорний І.В. Народний календар у "фольклорно-етнографічних" творах з циклу Лади Лузіної "Київські відьми" / І.В.Чорний // Матеріали міжвузівської конференції "Сучасні проблеми соціально-гуманітарних наук" (до 100-річчя початку Української революції). - Харків: ХНУВС, 2017. - С.4-6.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017