Чорний Ігор Віталійович, завідувач кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Жанровая специфика романа В.И. Крыжановской-Рочестер «Железный канцлер Древнего Египта» Черный И.В. Жанровая специфика романа В.И. Крыжановской-Рочестер «Железный канцлер Древнего Египта» / И.В.Черный // Materials of the XII International research and practical conference, «Advanced science». - Sheffield: Science and education LTD, 2016. – V.5. Philological sciences. - С.72.
2 стаття Особенности конфликта в романе В.И. Крыжановской-Рочестер «Железный канцлер Древнего Египта» Черный И.В. Особенности конфликта в романе В.И. Крыжановской-Рочестер «Железный канцлер Древнего Египта» / И.В. Черный // Наукові записки ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Літературознавс-тво. – Харків: ППВ «Нове слово», 2016. – Вип.1. – Ч.І. – С.178-192.
3 настанови (вказівки), рекомендації Народна психологія Народна психологія: програма варіативної дисципліни / Упор. І.В. Чорний, В.А.Перцева. - Харків: ХНУВС, 2016. – 8 с.
4 тези доповіді Образ Мойсея в рецепції Віри Крижанівської-Рочестер та Івана Франка Чорний І.В. Образ Мойсея в рецепції Віри Крижанівської-Рочестер та Івана Франка / І.В. Чорний // Іван Франко в культурно-історичному вимірі (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя із дня смерті). Матеріали кругло-го столу 27 травня 2016 р. - Хар-ків: ХНУВС, 2016. – С.7-8.
5 тези доповіді Основний конфлікт у романі В.І.Крижанівської-Рочестер «Фараон Мернефта» Чорний І.В. Основний конфлікт у романі В.І.Крижанівської-Рочестер «Фараон Мернефта» / І.В.Чорний // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального роз-витку держави. Матеріали V Мі-жнародної науково-практичної конференції, 18 листопада 2016 р. - Харків: ХНУВС, 2016. – С. 30-32.
6 стаття Трансформация библейского сюжета в романе В. И. Крыжановской-Рочестер «Фараон Мернефта» Черный И.В. Трансформация библейского сюжета в романе В. И. Крыжановской-Рочестер «Фараон Мернефта» / И.В.Черный // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. — 2016. — Вип. 75. – С.43-47.
7 стаття Оппозиция свое/чужое в повести Лады Лузиной "Тень Демона" Черный И.В. Оппозиция свое/чужое в повести Лады Лузиной "Тень Демона" / И.В.Черный // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. — 2017. — Вип. 76. – С.348-352.
8 тези доповіді Виховання у молоді патріотизму на матеріалі сучасного українського ретродетективу Чорний І.В. Виховання у молоді патріотизму на матеріалі сучасного українського ретродетективу / І.В.Чорний // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2017 р.). - Суми: Видавничий дім "Ельдорадо", 2017. - С.223-225.
9 тези доповіді Єгипетський полон та Вихід у показі В.І.Крижанівської-Рочестер Чорний І.В. Єгипетський полон та Вихід у показі В.І.Крижанівської-Рочестер / І.В.Чорний // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць. - Монреаль: CPM "ASF", 2017. - С.45-47.
10 посібник Історія та культура України Історія та культура України: навчальний посібник / укл. Дедурін Г.Г., Іванов С.Ю., Чорний І.В. - Харків: ХНУВС, 2017. - 106 с.
11 тези доповіді Народний календар у "фольклорно-етнографічних" творах з циклу Лади Лузіної "Київські відьми" Чорний І.В. Народний календар у "фольклорно-етнографічних" творах з циклу Лади Лузіної "Київські відьми" / І.В.Чорний // Матеріали міжвузівської конференції "Сучасні проблеми соціально-гуманітарних наук" (до 100-річчя початку Української революції). - Харків: ХНУВС, 2017. - С.4-6.
12 тези доповіді Роман Е.Водолазкина "Лавр" как литературное житие Черный И.В. Роман Е.Водолазкина "Лавр" как литературное житие /И.В.Черный // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання богослов'я та історії церкви": до 1900-річчя преставлення св. апостола і євангеліста Іоанна Богослова. - Харків: ХДС, 2017. - С.255-257.
13 тези доповіді Патріотичне виховання молоді на матеріалі сучасної української фантастики (твори Лади Лузіної) Чорний І.В. Патріотичне виховання молоді на матеріалі сучасної української фантастики (твори Лади Лузіної) / І.В.Чорний // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) Збірник наукових статей і тез доповідей на науково-практичній конференції до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові. - Харків: ХНУВС, 2017. - С.309-310.
14 тези доповіді Репресивна політика радянської влади щодо діячів церкви під час Великого Терору (святитель Лука та священномученик Олександр) Чорний І. В. Репресивна політика радянської влади щодо діячів церкви під час Великого Терору (святитель Лука та священномученик Олександр) / І.В.Чорний // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Харків, 1 грудня 2017 р.). - Харків: ХНУВС, 2017. - С.31-33.
15 тези доповіді Учень Григорія Сковороди Василь Томара у спогадах Жозефа де Местра Чорний І.В. Учень Григорія Сковороди Василь Томара у спогадах Жозефа де Местра / І.В.Чорний // Програма міжкафедрального круглого столу «Пізнай себе» (до 300-річного ювілею Г. С. Сковороди) згідно з програмою Всеукраїнських Сковородинівських навчань. 5 жовтня 2017 року. - Харків: ХНУВС, 2017. - С.5-6.
16 настанови (вказівки), рекомендації Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Історія та культура України» Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Історія та культура України» / уклад. І. В. Чорний, Г .Г. Дедурін, С. Ю. Іванов. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2018. – 35 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018