Полтавська Дана Володимирівна, викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Сленг у сучасній літературній мові Полтавська Д.В., Глущенко К.П. Сленг у сучасній літературній мові / Д.В.Полтавська, К.П.Глущенко // Україна на шляху державотворення: історія та сучасність: Всеукраїнська науково-практична конференція, 26 травня 2016 р. : [до 25-ї річниці незалежності України] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х. : ХДУХТ, 2016. – С. 265 – 266.
2 тези доповіді Поема «Мойсей» Івана Франка як заклик до незалежності українському народові Полтавська Д.В., Губська А.О. Поема «Мойсей» Івана Франка як заклик до незалежності українському народові / Д.В. Полтавська, А.О. Губська // Іван Франко в культурно-історичному вимірі (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя із дня смерті). Матеріали круглого столу 27 травня 2016 р. - Харків: ХНУВС, 2016. – С. 79 – 80.
3 тези доповіді Уживання росіянізмів як показник низького рівня мовної культури юриста Полтавська Д.В., Шевцова І.І. Уживання росіянізмів як показник низького рівня мовної культури юриста / Д.В. Полтавська, І.І. Шевцова // Матеріали міжвузівської конференції "Сучасні проблеми соціально-гуманітарних наук" (до 100-річчя початку Української революції). - Харків: ХНУВС, 2017. - С.44-46.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018