Голопич Інна Миколаївна, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Відображення українського менталітету в жіночих образах Івана Франка Голопич І.М. Відображення українського менталітету в жіночих образах Івана Франка / І.М. Голопич // Іван Франко в культурно-історичному вимірі : Матеріали круглого столу, 27 травня 2016 р. : [до 160-річчя від Дня народження та 100-річчя із Дня смерті ]. – Х. : ХНУВС, 2016. – С.74 – 75.
2 тези доповіді Мова сучасної політики і пропаганди Голопич І.М. Мова сучасної політики і пропаганди / І.М. Голопич // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 18 листопада, 2016 р. – Харків: ХНУВС, 2016. – С. 77-79.
3 тези доповіді Роль Івана Франка в творенні української наукової термінології Голопич І.М. Роль Івана Франка в творенні української наукової термінології/ І.М. Голопич // Мова і культура в інформаційному тисячолітті: Матеріали VIII Міжвузівської науково-практичної конференції, 14 грудня 2016 року: [до 160-річчя від Дня народження І.Франка]. – Х.: ХНУРЕ, 2016. – С. 12-13.
4 тези доповіді Харківщина в оповіданні Олекси Стороженка «Закоханий чорт» Режко В.А., Голопич І.М. Харківщина в оповіданні Олекси Стороженка «Закоханий чорт» / В.А. Режко, І.М. Голопич// Україна на шляху державотворення : історія та сучасність : Всеукраїнська науково-практична конференція, 26 травня 2016 р. : [до 25-ї річниці незалежності України]. – Харк. держ. Ун-т харчування та торгівлі. – Х. : ХДУХТ, 2016. - С. 115 - 117.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018