Дедурін Геннадій Геннадійович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Іван Франко як фундатор першої української політич-ної партії – РУРП Дедурін Г.Г. Іван Франко як фундатор першої української політич-ної партії – РУРП / Г.Г. Дедурін // Іван Франко в культурно-історичному вимірі (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя із дня смерті). Матеріали круглого столу 27 травня 2016 р. - Харків: ХНУВС, 2016. – С. 28 – 31.
2 стаття Історична практика застосування «сухого закону» в Росії/СРСР та США: плюси та мінуси Дедурін Г.Г. Історична практика застосу-вання «сухого закону» в Росії/СРСР та США: плюси та мінуси / Г.Г. Дедурін // Формування тверезого способу життя в сім’ї та суспільстві. – Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2016. – С. 105 – 110.
3 тези доповіді Втрачені можливості: український вектор у політиці БНР Дедурін Г.Г. Втрачені можливості: український вектор у політиці БНР / Г.Г. Дедурін // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального роз-витку держави. Матеріали V Між-народної науково-практичної конференції, 18 листопада 2016 р. - Харків: ХНУВС, 2016. – С. 44-46.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017