Дедурін Геннадій Геннадійович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Белорусское национальное движение в условиях ужесточения польской национальной политики в 1930-х гг. Дедурин Г. Г. Белорусское национальное движение в условиях ужесточения польской национальной политики в 1930-х гг. / Г. Г. Дедурин // Сохранение национальной идентичности белорусского общества: прошлое, настоящее / ред-кол.: А. В. Никишова (гл. ред.), А В. Демидович (отв. ред.), З. Н. Коз-лова и [др.]. – Барановичи: РИО БарГУ, 2016. – С. 19 – 23.
2 тези доповіді Іван Франко як фундатор першої української політич-ної партії – РУРП Дедурін Г.Г. Іван Франко як фундатор першої української політич-ної партії – РУРП / Г.Г. Дедурін // Іван Франко в культурно-історичному вимірі (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя із дня смерті). Матеріали круглого столу 27 травня 2016 р. - Харків: ХНУВС, 2016. – С. 28 – 31.
3 стаття Історична практика застосування «сухого закону» в Росії/СРСР та США: плюси та мінуси Дедурін Г.Г. Історична практика застосу-вання «сухого закону» в Росії/СРСР та США: плюси та мінуси / Г.Г. Дедурін // Формування тверезого способу життя в сім’ї та суспільстві. – Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2016. – С. 105 – 110.
4 тези доповіді Втрачені можливості: український вектор у політиці БНР Дедурін Г.Г. Втрачені можливості: український вектор у політиці БНР / Г.Г. Дедурін // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального роз-витку держави. Матеріали V Між-народної науково-практичної конференції, 18 листопада 2016 р. - Харків: ХНУВС, 2016. – С. 44-46.
5 посібник Історія та культура України Історія та культура України: навчальнний посібник / уклад. Дедурін Г. Г., Іванов С. Ю., Чорний І. В. – Харків: ХНУВС, 2017. – 108 с.
6 тези доповіді Деформація правоохоронної функції держави у Німеччині внаслідок встановлення нацистської диктатури Дедурін Г. Г. Деформація правоохоронної функції держави у Німеччині внаслідок встановлення нацистської диктатури / Г. Г. Дедурін // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: тези доп. круглого столу (м. Харків, 27 жовт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 72 – 74.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018