Колісніченко Владислав Васильович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Сотрудничество факультетов физического воспитания с общеобразовательными школами как основа решения педагогических и образовательных задач (на примере базовой школы кафедры спортивных игр ХНПУ имени Г.С. Сковороды) Козина Ж.Л., Чуприна О.И., Гринь Л.В., Колисниченко В.В. Сотрудничество факультетов физического воспитания с общеобразовательными школами как основа решения педагогических и образовательных задач (на примере базовой школы кафедры спортивных игр ХНПУ имени Г.С. Сковороды) / Ж.Л. Козина, О.И. Чуприна, Л.В. Гринь, В.В. Колисниченко // Здоровье, спорт, реабилитация , 2016. - №1. с. 27-30
2 стаття Лікувальна фізична культура після ушкоджень зв’язкового апарату колінного суглобу Полковник-Маркова В.С., Колісніченко В.В., Моісєєв М.С. Лікувальна фізична культура після ушкодження зв’язкового апарату колінного суглобу/ В.С. Полковник-Маркова, В.В. Колісніченко, М.С. Моісєєв // Фізична реабілітація та реакреаційно-оздоровчі технології: [наук. журн] - Харків: ХДАФК, - 2016. - №2.- c.82-84
3 стаття SOME ISSUES OF LEGAL REGULATION OF PHYSICAL TRAINING WITHIN LAW ENFORCEMENT AGENCIES: NOWADAYS REALITY Robert Jedrzejewski SOME ISSUES OF LEGAL REGULATION OF PHYSICAL TRAINING WITHIN LAW ENFORCEMENT AGENCIES: NOWADAYS REALITY / Robert Jedrzejewski, V. V. Kolisnichenko, H. P. Artemieva // Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф. , м. Харків, 20 трав. 2016 р. / МВС України, Департамент патрул. поліції України : Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. - Харків : ХНУВС, 2016. - С. 91-95
4 тези доповіді Удосконалення морально-психологічних та вольових якостей у представників Національної поліції України із використанням засобів єдиноборств Колісніченко В.В. Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств /В.В. Колісніченко //Збірник тез доповідей XI міжн. Інтернет наук. – метод. конф. Вип.11: – Х.: Національна академія Національної гвардії України, 2017. – С. 20-22. (назву змінено з «Використання елементів різних видів єдиноборств при проведенні занять з фізичної підготовки в системі МВС України»)
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017