Шевченко Тихін Віталійович, викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Нормативно-правовий аспект підготовки поліцейських до дій в екстремальних умовах Шевченко Т.В. Нормативно-правовий аспект підготовки поліцейських до дій в екстремальних умовах / І. В. Власенко, Т.В. Шевченко // Реформування системи МВС України : зб. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 20 трав. 2016 р. / МВС України, Департамент патрул. поліції України ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. – Харків : ХНУВС, 2016. – с.18-20
2 тези доповіді Критеріальні дослідження ефективності дій малих оперативних груп Шевченко Т.В. Критеріальні дослідження ефективності дій малих оперативних груп / Т.В. Шевченко, М.О. Котелюх // Збірник тез доповідей VІІІ Науково-практичної Конференції «Наукове забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України», 30 березня 2017 р. – Харків : НАНГУ, 2017. – С. 127-130
3 стаття Щодо розуміння поняття «екстремальні умови» в діяльності національної поліції Шевченко Т.В. Щодо розуміння поняття «екстремальні умови» в діяльності національної поліції / Т.В. Шевченко // Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» , 2016 р. – Дніпро : ДНУ ім. Олеся Гончара, 2016. – С. 109-111
4 стаття Екстремальні умови під час виконання повноважень поліцейськими та їх вплив на гарантування особистої безпеки поліцейського Шевченко Т.В. Екстремальні умови під час виконання повноважень поліцейськими та їх вплив на гарантування особистої безпеки поліцейського / Т.В. Шевченко // Науковий журнал «Право і суспільство» , 2017 р. – Дніпро : ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет» 2017. – С. 135-139
5 стаття Врахування експлуатаційних якостей бронежилетів у службово-бойовій діяльності поліцейських Шевченко Т.В. Врахування експлуатаційних якостей бронежилетів у службово-бойовій діяльності поліцейських / Т.В. Шевченко, І.В. Власенко // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України», 2017 р. – Харків: ХНУВС 2017. – С. 70-75.
6 тези доповіді Забезпечення особистої безпеки працівників Національної поліції України під час ліквідації Наслідків аварій на техногенно-небезпечних об’єктах Шевченко Т.В. Забезпечення особистої безпеки працівників Національної поліції України під час ліквідації Наслідків аварій на техногенно-небезпечних об’єктах / Т.В. Шевченко, // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених «Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних об’єктах», 27-28 жовтня 2017 р. – Харків: ХНАДУ 2017. – С. 189-191
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017