Безсонна Тетяна Федорівна, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Сучасні способи захисту паспорта громадянина україни для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм Безсонна Т.Ф. Сучасні способи захисту паспорта громадянина україни для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм/ Т.Ф. Безсонна // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування» (м. Одеса, 14 квітня 2016 року) - Одеса: ОДУВС, 2016. – С. 212-213.
2 тези доповіді Біометричний паспорт як спосіб запобігання міжнародному тероризму Безсонна Т.Ф. Біометричний паспорт як спосіб запобігання міжнародному тероризму. /Безсонна Т.Ф.// Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. « Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 вересня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 44-45.
3 стаття Исторические этапы становления паспортной системы Бессонная Т.Ф. Исторические этапы становления паспортной системы / Т.Ф. Бессоная // Материалы международной научно-практической конференции «Социально-психологические, уголовно-правовые и криминологические проблемы семейно-бытового насилия» - Азербайджанская Республика, 29 февраля 2016 года – С. 409 – 413.
4 тези доповіді Характеристика захисних елементів біометричного паспорту громадянина України Безсонна Т.Ф. Характеристика захисних елементів біометричного паспорту громадянина України /Безсонна Т.Ф.// Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті засл. проф. М. С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; м-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса. – Харків : ХНУВС, 2016.– С.19-21.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017