Безсонна Тетяна Федорівна, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Сучасні способи захисту паспорта громадянина україни для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм Безсонна Т.Ф. Сучасні способи захисту паспорта громадянина україни для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм/ Т.Ф. Безсонна // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування» (м. Одеса, 14 квітня 2016 року) - Одеса: ОДУВС, 2016. – С. 212-213.
2 тези доповіді Біометричний паспорт як спосіб запобігання міжнародному тероризму Безсонна Т.Ф. Біометричний паспорт як спосіб запобігання міжнародному тероризму. /Безсонна Т.Ф.// Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. « Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 вересня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 44-45.
3 стаття Исторические этапы становления паспортной системы Бессонная Т.Ф. Исторические этапы становления паспортной системы / Т.Ф. Бессоная // Материалы международной научно-практической конференции «Социально-психологические, уголовно-правовые и криминологические проблемы семейно-бытового насилия» - Азербайджанская Республика, 29 февраля 2016 года – С. 409 – 413.
4 тези доповіді Характеристика захисних елементів біометричного паспорту громадянина України Безсонна Т.Ф. Характеристика захисних елементів біометричного паспорту громадянина України /Безсонна Т.Ф.// Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті засл. проф. М. С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; м-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса. – Харків : ХНУВС, 2016.– С.19-21.
5 тези доповіді Експертна служба МВС України як суб’єкт техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування Безсонна Т. Ф. Експертна служба МВС України як суб’єкт техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування / Т. Ф. Безсонна // Актуальні питання кримінального про-цесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем», присвячений пам’яті професора М.Й. Курочки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 травня 2017 року, м. Сєвєродонецьк). – С. 159-161.
6 стаття Місце біометричного паспорта в системі документів, що підтверджують громадянство України Безсонна Т.Ф. Місце біометричного паспорта в системі документів, що підтверджують громадянство України/ Т.Ф. Безсонна // Вісник ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка. - № 3. – 2017. – С. 132-138.
7 тези доповіді Роль біометричного паспорта в запобіганні правопорушень Безсонна Т.Ф. Роль біометричного паспорта в запобіганні правопорушень / Безсонна Т.Ф. // Сталий розвиток 2030: правова, економічна, соціальна, екологічна та політичні складові : матеріали Міжнародної міждисциплінарної конференції (Будапешт, Угорщина 2017). – С. 46-48.
8 тези доповіді Паспорт громадянина україни, що містить безконтактний електронний носій із біометричними даними, як елемент паспортної системи України Безсонна Т.Ф. Паспорт громадянина україни, що містить безконтактний електронний носій із біометричними даними, як елемент паспортної системи України / Безсонна Т.Ф. // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. між нар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф.. М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листопада 2017 р.) /МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С.48-49.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017