Книженко Світлана Олександрівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Особливості розслідування злочинів, що вчиняються службовими або іншими особами шляхом невиконання рішень органів правосуддя Книженко С.О. Особливості розслідування злочинів, що вчиняються службовими або іншими особами шляхом невиконання рішень органів правосуддя / О.С. Книженко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць. Вип. 16 / ред. кол. : О. М. Клюєв, В. Ю. Шепітько та ін. — Х. : Право, 2016. - с. 57-64.
2 стаття Особливості розслідування злочинів проти правосуддя, що вчиняються шляхом порушення порядку відбування покарання або попереднього ув’язнення Книженко С. О. Особливості розслідування злочинів проти правосуддя, що вчиняються шляхом порушення порядку відбування покарання або попереднього ув’язнення / С. О. Книженко // Форум права. - 2016. - № 3. - С. 121–125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2016_3_24
3 стаття Криміналістична характеристика злочинів проти правосуддя, що вчиняються шляхом незаконного втручання в діяльність судових органів або протиправного впливу на учасників судочинства Книженко С.О.Криміналістична характеристика злочинів проти правосуддя, що вчиняються шляхом незаконного втручання в діяльність судових органів або протиправного впливу на учасників судочинства / С.О. Книженко // Право і суспільство. - 2016. - №2. - С. 196-200
4 стаття Поняття та принципи формування окремої криміналістичної методики Книженко С.О. Поняття та принципи формування окремої криміналістичної методики / С.О. Книженко // Lega si vita № 8/2 (308).- 64-68
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018