Приходько Владлена Олександрівна, викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді ПРО АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ Приходько В.О. Про актуальність використання можливостей інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів / В.О. Приходько // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування", 14 квітня 2016 ОДУВС, м.Одеса С.126-128.
2 тези доповіді Проблеми нормативно-правового регулювання криміналістичних баз даних Приходько В.О. Проблеми нормативно-правового регулювання криміналістичних баз даних / В.О Приходько // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики: тези доп. наук.-практ.конф., присвяч. памяті засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.), - Х.: ХНУВС, 2016. -С. 201-203.
3 тези доповіді Криміналістичні обліки оперативно-розшукового призначення: сучасний стан і тенденції Приходько В. О. Криміналістичні обліки оперативно-розшукового призначення: сучасний стан і тенденції / В.О. Приходько // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: Матеріали міжнародної науково практичної конференції до 100-річчя з дня народження професора М. В. Салтевського (08.11.2017, ХНУВС). МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ.-Харків, – С. 168-170.
4 тези доповіді Сучасний стан криміналістичної реєстрації в Україні Приходько В.О. Сучасний стан криміналістичної реєстрації в Україні / Приходько В.О. // Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи : матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (НАВС, 24 листопада 2017). МВС, Нац. акад. внутр. справ. -Київ, 2017.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017