Онищенко Юрій Миколайович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Механізми безпеки електронних сервісів Онищенко Ю.М. Механізми безпеки електроних сервісів / Ю.М Онищенко, І.В. Кобзев, М.В. Мордвинцев // Z 40 Zbi
2 тези доповіді Організаційні та правові основи боротьби з кіберзлочинністю Онищенко Ю.М. Організаційні та правові основи боротьби з кіберзлочинністю / Ю.М. Онищенко, П.Є. Минко // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку». – Харків : Національна академія Національної Гвардії України, 2016. – С. 97-98.
3 стаття Особливості організаційних та нормативно-правових засад боротьби з кіберзлочинністю Onyshchenko Y.N. Features of organizational and normatively-legal principles of fight against cybercrime / Y.N. Onyshchenko, I.V. Kobzev, P.E. Mynko // Economics, management, law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles. Vol 2. – Edizioni Magi, Roma, Italy, 2016. - p. 128-131.
4 стаття Протидія злочинам, що вчиняються за допомогою методів соціальної інженерії в Інтернетi Онищенко Ю.М. Протидія злочинам, що вчиняються за допомогою методів соціальної інженерії в інтернетi / Ю.М. Онищенко, К.Е. Петров, І.В. Кобзев // «Право і безпека», – 2017. – Вип. 1 (64). – С. 63-68.
5 тези доповіді Безопасность использования банкоматов и терминалов Светличный В.А. Безопасность использования банкоматов и терминалов / В.А. Светличный, Ю.Н. Онищенко // Теоретичні і прикладні аспекти комп’ютерних наук та інформаційних технологій: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції TACSIT-2017, 12-13 травня 2017 р. / За ред. Скарги-Бандурової І.С. – Сєвєродонецьк: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 2017. – С. 55-58.
6 тези доповіді Правовые основы применения криптографической защиты информации в Украине Онищенко Ю.М. Правовые основы применения криптографической защиты информации в Украине / Ю.М. Онищенко, А.С. Рудик // Информационные системы и технологии: материалы 5-й Международ. науч.-тех. конф., Харьков, 12-17 сентября 2016 г.: тезисы докладов – Х.: ДРУКАРНЯ МАДРИД, 2016. – С. 310-311.
7 тези доповіді Особливості підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю Онищенко Ю.М. Особливості підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю / Ю.М. Онищенко // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 21 жовтня 2016 р. – Одеса : ОДУВС, 2016. – C. 210-211.
8 тези доповіді Вимоги до інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України Онищенко Ю.М. Вимоги до інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України / Ю.М. Онищенко // Проблеми інформатизації: тези доповідей четвертої міжнародної науково-технічної конференції 3-4 листопада 2016 року. – Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла - Полтава, 2016. – С. 31-32.
9 стаття Облачные технологии в учебном процессе Онищенко Ю.Н. Облачные технологии в учебном процессе / Ю.Н. Онищенко, В.А. Светличный, П.Е. Минко // Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. – Coventry : Agenda Publishing House (United Kingdom), 2016. – p. 315-320.
10 тези доповіді Використання інформаційно-аналітичних інструментів у сфері боротьби з кіберзлочинністю Онищенко Ю.М. Використання інформаційно-аналітичних інструментів у сфері боротьби з кіберзлочинністю / Ю.В. Гнусов, Ю.М. Онищенко // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (25 листопада 2016 р., м. Дніпро). – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. – С. 22-24.
11 стаття Development of the approach to proving the security of block ciphers to impossible differential attack Ruzhentsev V. Development of the approach to proving the security of block ciphers to impossible differential attack / V. Ruzhentsev, Y. Onishchenko // Eastern-European Journal of enterprise technologies, № 4/4(88). – Kharkiv, Ukraine, 2017. – p. 28-33.
12 тези доповіді Сучасні тенденції кіберзлочинності Онищенко Ю.М. Сучасні тенденції кіберзлочинності / Ю.М. Онищенко, Ю.В. Гнусов // Проблеми інформатизації: тези доповідей п’ятої міжнародної науково-технічної конференції 13-15 листопада 2017 року. – Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Полтава, 2017. – С. 32-33.
13 тези доповіді Двофакторна автентифікація, як засіб захисту від несанкціонованого доступу Онищенко Ю.М. Двофакторна автентифікація, як засіб захисту від несанкціонованого доступу / Ю.М. Онищенко, К.К. Петрова // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми (15 листоп. 2017 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 146-148.
14 тези доповіді Актуальні аспекти підготовки курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ як фахівців кібербезпеки Онищенко Ю.М. Актуальні аспекти підготовки курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ як фахівців кібербезпеки / В.А. Светличный, Ю.М. Онищенко // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917– 2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 253-254.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017