Колєсніков Віктор Володимирович, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИЦЕЙСКИХ Камаєв О. І. СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИЦЕЙСКИХ / О. І. Камаєв, В. В. Колєсніков // Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф. , м. Харків, 20 трав. 2016 р. / МВС України, Департамент патрул. поліції України : Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. - Харків : ХНУВС, 2016. - С. 38 - 40.
2 тези доповіді Удосконалення морально-психологічних та вольових якостей у представників Національної поліції України із використанням засобів єдиноборств Сергієнко В.В. Удосконалення морально-психологічних та вольових якостей у представників Національної поліції України із використанням засобів єдиноборств / Сергієнко В.В., Колесніков В.В. // Збірник тез доповідей XI міжн. Інтернет наук. – метод. конф. Вип.11: – Х.: Національна академія Національної гвардії України, 2017. – с. 20 - 22.
3 стаття Пути оптимизации специальной физической подготовки полицейских патрульной службы Камаев О.И., Забора А.В., Колесников В.В. Пути оптимизации специальной физической подготовки полицейских патрульной службы // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. матеріалів / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. – Харків : ХНУВС, 2017. C. 86-89.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017