Клименко Анастасія Леонідівна, викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Юридичні факти визначення підстав соціального захисту населення Клименко А. Л. Юридичні факти визначення підстав соціального захисту населення / А. Л. Клименко // Право та інноваційне суспільство. - 2016. - № 1. - С. 65-71.
2 стаття До питання принципів організації соціального захисту Клименко А.Л. До питання принципів організації соціального захисту / А. Л. Клименко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2016. - Вип. 38(1). - С. 112-118.
3 тези доповіді Міжнародні стандарти права на працю у сучасних умовах Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016. –с. 282 – 285.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018