Ільїна Олена Валеріївна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Світовий досвід у сфері правового регулювання екологізації підприємств харчової промисловості: історія та перспективи впровадження в Україні Ільїна О.В. Світовий досвід у сфері правового регулювання екологізації підприємств харчової промисловості: історія та перспективи впровадження в Україні / О.В. Ільїна // Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 99-103.
2 тези доповіді Щодо ролі професійних спілок в захисті прав працівників поліції Ільїна О.В. Щодо ролі професійних спілок в захисті прав працівників поліції / О.В. Ільїна // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016. – с. 163-166.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017