Чавикіна Таісія Іванівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Аутстафінг Чавикіна Т.І. Аутстафінг / Т.І. Чавикіна // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016 – С. 253-256.
2 стаття Державна служба: трудоправовий аспект Чавикіна Т.І. Державна служба: трудоправовий аспект / Т. І. Чавикіна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2. - С. 183-188.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017