Коваленко Костянтин Вікторович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Сфера дії трудового законодавства про дисциплінарну відповідальність поліцейських Коваленко К.В. Сфера дії трудового законодавства про дисциплінарну відповідальність поліцейських / К.В. Коваленко // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016. – C.169-172
2 стаття Щодо правового регулювання дисциплінарної відповідальності поліцейських в Україні Коваленко К. В. Щодо правового регулювання дисциплінарної відповідальності поліцейських в Україні / К. В. Коваленко // Форум права. - 2016. - № 4. - С. 146–149.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017