Мельник Костянтин Юрійович, завідувач кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 монографія колективна Проблеми юридичних гарантій трудових прав працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору Мельник К. Ю.Проблеми юридичних гарантій трудових прав працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору : монографія / К. Ю. Мельник, А. О. Бабенко. — Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2016. — 240 с
2 тези доповіді Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення Мельник К.Ю. Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016. – 426 с.
3 тези доповіді Окремі проблеми правової регламентації первинної професійної підготовки поліцейських Мельник К.Ю. Окремі проблеми правової регламентації первинної професійної підготовки поліцейських / К.Ю. Мельник // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф.(м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016. – с. 98-101
4 тези доповіді Деякі проблеми правової регламентації перевірки рівня фізичної підготовки кандидатів на посади поліцейських в Україні Мельник К.Ю. Деякі проблеми правової регламентації перевірки рівня фізичної підготовки кандидатів на посади поліцейських в Україні / К.Ю. Мельник // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: матеріали ІІ міжнародної наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 квітня 2017 р.). – Х. : ХНУВС, 2017. – С. 326 —328.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017