Коцан Ігор Дмитрович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ МІЛІЦІЄЮ ХАРКІВЩИНИ В 20-Х РОКАХ ХХ СТ. Коцан І. Д. Охорона громадського порядку міліцією Харківщини в 20-х роках ХХ ст. / І. Д. Коцан // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. № 3 (74). - С. 103-111.
2 стаття УЧАСТЬ МІЛІЦІЇ В БОРОТЬБІ З БЕЗПРИТУЛЬНІСТЮ ТА ПРАВОПОРУШЕННЯМИ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ В 20-ті РОКИ ХХ ст. Коцан І. Д. Участь міліції в боротьбі з безпритульністю та правопорушеннями неповнолітніх в Україні в 20-ті роки XX ст. / І. Д. Коцан // Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 25-29.
3 тези доповіді До історії протидії міліції Харківщини майновим злочинам в 20-ті роки ХХ ст. Коцан І. Д. До історії протидії міліції Харківщини майновим злочинам в 20-ті роки ХХ ст. / І. Д. Коцан //Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016.– С. 153-156.
4 тези доповіді Вирішальні фактори поразки українського народу у визвольних змаганнях (1917-1921 рр.) Коцан І. Д. Вирішальні фактори поразки українського народу у визвольних змаганнях (1917-1921 рр.) / І. Д. Коцан // Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України (Харків, 20 січня 2017 р.) / МВС України, Харківський національний університет внутрішніх справ, Кафедра загальноправових дисциплін факультету № 6, Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6, Кафедра теорії та історії держави і права факультету № 1, Кафедра українознавства факультету № 2. - Харків : ХНУВС, 2017. - С. 63-67.
5 тези доповіді До історії боротьби міліції Харківщини з самогоноварінням в роки НЕПу. Коцан І. Д. До історії боротьби міліції Харківщини з самогоноварінням в роки НЕПу. / І.Д. Коцан // Матеріали ІІІ науково-практичної конференції «Формування тверезого способу життя в сім’ї та суспільстві» 4-5 листопада 2016 р., Львів, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, с.124-129.
6 тези доповіді Історія експертно-криміналістичної служби органів внутрішніх справ на Черкащині Коцан І. Д. Історія експертно-криміналістичної служби органів внутрішніх справ на Черкащині / І. Д. Коцан // Національні та міжнародні механізми захисту прав людини. Тези доповідей Всеукраїнського круглого столу (м. Харків, 20 квітня 2016 р.), ХНУВС, с.98-101.
7 посібник Історія держави і права України: практикум Історія держави і права України : практикум / М. Ю. Бурдін, О. А. Гавриленко, І. Д. Коцан та ін. ; за ред. М. Ю. Бурдіна. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 444 с.
8 тези доповіді Заходи, спрямовані на забезпечення законності в роботі робітничо-селянської міліції Харківщини в перші роки її існування Коцан І. Д. Заходи, спрямовані на забезпечення законності в роботі робітничо-селянської міліції Харківщини в перші роки її існування / І. Д. Коцан // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. круглого столу (м. Харків, 27 жовт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2017. - С. 105 - 108.
9 тези доповіді Організація роботи радянської міліції в Ізюмському повіті Харківської губернії в умовах військового часу доби Української революції Коцан І. Д. Організація роботи радянської міліції в Ізюмському повіті Харківської губернії в умовах військового часу доби Української революції / І. Д. Коцан // Збірник наукових статей і тез доповідей на науково-практичній конференції до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові (м. Харків, 25 листопада 2017 р.). - Харків, 2017. - С. 157 - 158.
10 тези доповіді Епікурейство Сковороди Коцан І. Д. Епікурейство Сковороди / І. Д. Коцан // Міжкафедральний круглий стіл за планом Всеукраїнських Сковородинівських навчань "ПІЗНАЙ СЕБЕ" (до 300-річного ювілею Г.С. Сковороди). Харків, 2017. С. 12 - 13.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018