Слинько Дмитро Вікторович, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Правова форма діяльності держави як критерій класифікації юридичного процесу Слинько Д.В. Правова форма діяльності держави як критерій класифікації юридичного процесу / Д.В. Слинько / «Jurnalul juridic national: teoriie si practica» О.О.О. : «National law jurnal: teory and practice» L.L.C. – Nr. 6 (22). – Republica Moldova, 2016.– C. 16 – 20.
2 стаття ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ ЮРИДИЧНОГО ПРОЦЕСУ Слинько Д.В. Поняття, зміст та основні ознаки юридичного процесу / Д.В. Слинько / «National law jurnal: teory and practice» L.L.C. – Nr. 1 (17). – Republica Moldova, 2016.– C. 19 – 23.
3 стаття ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ЮРИДИЧНОГО ПРОЦЕСУ Слинько Д.В. Поняття та система принципів юридичного процесу / Д.В. Слинько // «Jurnalul juridic national: teoriie si practica» О.О.О. : «National law jurnal: teory and practice» L.L.C. – Nr. 2 (18). – Republica Moldova, 2016.– C. 24 – 29.
4 стаття ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ В СИСТЕМЕ ПРАВА УКРАИНЫ Слинько Д.В. Дифференциация процессуальных отраслей в системе права Украины. /Д.В. Слинько // Legea si vsata : Publicatie stiintihco-practica.- Nr. 12/ 2 (288) 2015 - Republica Мoldova, 2015. – С. 112-116.
5 стаття Загальнотеоретичні чинники диференціації системи процесуального права Слинько Д. В. Загальнотеоретичні чинники диференціації системи процесуального права / Д. В. Слинько // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. - 2015. - № 1151, вип. 19. - С. 21-25.
6 стаття ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА УКРАЇНИ Слинько Д.В. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА УКРАЇНИ / Д.В. Слинько// «Jurnalul juridic national: teoriie si practica» О.О.О. : «National law jurnal: teory and practice» L.L.C. – Nr. 3 (25). – Republica Moldova, 2017
7 стаття ПРОБЛЕМИ ВИОКРЕМЛЕННЯ ГАЛУЗЕЙ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ Слинько Д.В. ПРОБЛЕМИ ВИОКРЕМЛЕННЯ ГАЛУЗЕЙ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ // Д.В.Слинько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - Серія: Право. – Випуск 23 - 2017. - С. 18-21.
8 тези доповіді Конституційний процес як різновид юридичного процесу Слинько Д.В. Конституційний процес як різновид юридичного процесу / Д.В. Слинько // ХІІІ Міжнародна конференція «Від громадянського суспільства – до правової держави» за напрямом «Конституційне реформування в Україні: сучасні виклики та тенденції». Збірник тез доповідей конференції. 21 квітня 2017 р. м. Харків. 2017 - С. 112-114
9 тези доповіді Поняття та ознаки процесуальних галузей права Слинько Д.В. Поняття та ознаки процесуальних галузей права / Д.В. Слинько // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: тези доп. круглого столу (м. Харків, 27 жовтня 2017 року) / МВС України, Харків. нац. внутр. справ. Харків, 2017. – С. 200-203.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017