Калєніченко Лідія Іванівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Легальна (офіційна) юридична дефініція форм юридичної відповідальності у законодавстві України Калєніченко Л.І. Легальна (офіційна) юридична дефініція форм юридичної відповідальності у законодавстві України / Л.І. Калєніченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. – № 2. - С. 11-14.
2 стаття Юридична відповідальність як явище об’єктивного права Калєніченко Л.І. Юридична відповідальність як явище об’єктивного права / Л.І Калєніченко // Право і безпека. – 2016. - № 2. - С. 31-37
3 стаття Юридична відповідальність як явище суб’єктивного права Калєніченко Л.І. Юридична відповідальність як явище суб’єктивного права / Л.І. Калєніченко // ПРАВО І БЕЗПЕКА. - 2016. - № 3. - С. 22-27
4 тези доповіді Особливості фактичної підстави юридичної відповідальності відповдільності у конституційному праві Калєніченко Л.І. Особливості фактичної підстави юридичної відповідальності відповдільності у конституційному праві / Л.І. Калєніченко // ХІІІ Міжнародна конференція «Від громадянського суспільства–до правової держави» за напрямом «Конституційне реформування в Україні: сучасні виклики та тенденції». Збірник тез доповідей конференції. 21 квітня 2017 р. м. Харків, 2017 - с.80-83
5 стаття Поняття та види принципів юридичної відповідальності Калєніченко Л.І. Поняття та види принципів юридичної відповідальності / Л.І. Калєніченко // Право і безпека. - 2017. - № 1(64). – С. 24-30.
6 тези доповіді Державно-правовий примус та система його форм Калєніченко Л.І. Державно-правовий примус та система його форм / Л.І. Калєніченко // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. круглого столу (м. Харків, 27 жовтня 2017 р.) / МВС України, Харків. нац.. ун-т внутр.. справ. – Харків, 2017. - С. 89-92.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017