Артем’єв Вадим Олександрович, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Особенности административной деятельности полиции в условиях реформирования системы МВД Артемьев В.А. Особенности административной деятельности полиции в условиях реформирования системы МВД / В.А. Артемьев // Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф. , м. Харків, 20 трав. 2016 р. / МВС України, Департамент патрул. поліції України : Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. - Харків : ХНУВС, 2016. - С. 15 - 18.
2 стаття Удосконалення механізму професійно-орієнтаційної роботи серед абітурієнтів щодо вибору майбутньої професії у сфері фізичної культури та спорту Артем'єв В.О. Удосконалення механізму професійно-орієнтаційної роботи серед абітурієнтів щодо вибору майбутньої професії у сфері фізичної культури та спорту / В.О. Артем'єв, О.В. Горбенко, І.Г. Хомко // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2013. - №2. - С. 186-190.
3 стаття ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДРОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Хомко И.Г. Планирование деятельности кадров в сфере физической культуры и спорта / И.Г. Хомко, А.В. Горбенко, В.А. Артемьев // Молода спортивна наука Украины. - 2014. - №18. - С. 161 - 164.
4 стаття ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Артем'єв В.О. Забезпечення ефективної діяльності фізкультурно-спортивних організацій / В.О. Артем'єв, І.Г. Хомко // Матеріали II регіональної науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю "стратегічне управління розвитком галузі "Фізична культура і спорт". - 2014. - С. 75-77
5 стаття Комплексна характеристика змісту професійно-орієнтаційної роботи у внз фізкультурного профілю Бартік П. Комплексна характеристика змісту професійно-орієнтаційної роботи у внз фізкультурного профілю / Бартік, В.О. Артем'єв, І.Г. Хомко // Матеріали III регіональної науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Стратегічне управління розвитком галузі «Фізична культура і спорт». – 2015. – С. 110–120.
6 стаття Приоритетные направления развития сферы физической культуры и спорта Артемьев В.А. Приоритетные направления развития сферы физической культуры и спорта / В.А. Артемьев // Матеріали І регіональної науково-практичної інтернет-конференції,23 жовтня 2012року. – Харків: ХДАФК, 2012. – С. 3-6.
7 стаття ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ВЛИЯНИЯ СТРАХА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО Артемьев В. А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ВЛИЯНИЯ СТРАХА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО / В. А. Артемьев, И. Г. Хомко // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. – Харків : ХНУВС, 2017. – C/ 42-45/
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017