Моргунов Олександр Анатолійович, завідувач кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Роль руководителя в системе управленческих отношений в деятельности ОВД Моргунов А. А. Роль руководителя в системе управленческих отношений в деятельности ОВД / А. А. Моргунов // Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф. , м. Харків, 20 трав. 2016 р. / МВС України, Департамент патрул. поліції України : Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. - Харків : ХНУВС, 2016. - С. 38 - 40.
2 тези доповіді УДОСКОНАЛЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ) Івлєв О.М. Удосконалення службової підготовки патрульної поліції засобами дистанційного навчання (на прикладі тактичної підготовки) / О.М. Івлєв, О.А. Моргунов // Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф. , м. Харків, 20 трав. 2016 р. / МВС України, Департамент патрул. поліції України : Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. - Харків : ХНУВС, 2016. - С. 129- 133.
3 стаття Методика развития специальной выносливости спортсменов-рукопашников высокой квалификации Моргунов А. А. Методика развития специальной выносливости спортсменов-рукопашников высокой квалификации / А. А. Моргунов // Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф., м. Харків, 24-25 берез. 2015 р. / Нац. акад. нац. гвард. Укр. : Незал. асоц. служб. - прикл. єдиноборств. - Харків, 2016. - С. 129-134.
4 стаття Удосконалення прикладних навичок практичної стрільби в системі професійної освіти Національної поліції України Моргунов О.А. Удосконалення прикладних навичок практичної стрільби в системі професійної освіти Національної поліції України / О.А. Моргунов, О.А. Ярещенко, О.В. Хацаюк // Честь і закон. - 2016. - № 1 (56). - С. 49-56.
5 стаття Проблеми забезпечення фахівцями викладання тактичної підготовки у відповідності до державного стандарту Моргунов О. О., Івлєв О. М. Проблеми забезпечення фахівцями викладання тактичної підготовки у відповідності до державного стандарту / О.О. Моргунов , О.М. Івлєв // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: зб. матеріалів / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. – Харків : ХНУВС, 2017. С. 268-272.
6 стаття Методика подготовки будущих сотрудников национальной полиции Украины к применению мер полицейского принуждения Моргунов А. А., Ярещенко О. А. Методика подготовки будущих сотрудников национальной полиции Украины к применению мер полицейского принуждения / А. А. Моргунов, О. А. Ярещенко // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: зб. матеріалів / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. – Харків : ХНУВС, 2017. С.106-112.
7 стаття ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДО ПРОФЕСІЙНО СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ Ярещенко О. А., Моргунов О. А. Особистісні чинники психологічної готовності працівників підрозділів поліції спеціального призначення до професійно службової діяльності в екстремальних умовах / О. А. Ярещенко, О. А. Моргунов // Право і безпека. 2017. Вип. 1 (64) - С. 155-160.
8 настанови (вказівки), рекомендації ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ Оптимізація навчально-методичного забезпечення підготовки поліцейських : пропозиції та рек. за результатами проведення круглого столу (16 груд. 2016 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. – Харків : ХНУВС, 2017. – 16 с.
9 настанови (вказівки), рекомендації Сучасні питання фізичної підготовки працівників підрозділів МВС України в рамках реалізації концепції реформування освіти в МВС України Сучасні питання фізичної підготовки працівників підрозділів МВС України в рамках реалізації концепції реформування освіти в МВС України : пропозиції та рек. за результатами проведення ІІ Всеукр. наук.-практ. кругл. столу (15 груд. 2017 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2017. – 44 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017