Хомко Ірина Геннадіївна, викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Удосконалення механізму професійно-орієнтаційної роботи серед абітурієнтів щодо вибору майбутньої професії у сфері фізичної культури та спорту Артем'єв В.О. Удосконалення механізму професійно-орієнтаційної роботи серед абітурієнтів щодо вибору майбутньої професії у сфері фізичної культури та спорту / В.О. Артем'єв, О.В. Горбенко, І.Г. Хомко // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2013. - №2. - С. 186-190.
2 стаття ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Артем'єв В.О. Забезпечення ефективної діяльності фізкультурно-спортивних організацій / В.О. Артем'єв, І.Г. Хомко // Матеріали II регіональної науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю "стратегічне управління розвитком галузі "Фізична культура і спорт". - 2014. - С. 75-77
3 стаття Комплексна характеристика змісту професійно-орієнтаційної роботи у внз фізкультурного профілю Бартік П. Комплексна характеристика змісту професійно-орієнтаційної роботи у внз фізкультурного профілю / Бартік, В.О. Артем'єв, І.Г. Хомко // Матеріали III регіональної науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Стратегічне управління розвитком галузі «Фізична культура і спорт». – 2015. – С. 110–120.
4 стаття Планирование деятельности кадров в сфере физической культуры и спорта Хомко И.Г. Планирование деятельности кадров в сфере физической культуры и спорта / И.Г. Хомко, А.В. Горбенко, В.А. Артемьев // Молода спортивна наука Украины. - 2014. - №18. - С. 161 - 164.
5 стаття Аналіз факторів, що впливають на проведення ПОР серед абітурієнтів ВНЗ фізкультурного профілю Хомко І.Г. Аналіз факторів, що впливають на проведення професійно-орієнтаційної роботи серед абітурієнтів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю / І.Г. Хомко // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2010. - №2. – С. 170-173.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017