Орлов Юрій Володимирович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 монографія одноосібна Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності Орлов Ю. В. Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності : монографія / Ю. В. Орлов. – Х. : Діса Плюс, 2016. – 656 с.
2 стаття Культурні фактори оцінок політичних злочинів у міжнародному вимірі Орлов Ю. В. Культурні фактори оцінок політичних злочинів у міжнародному вимірі / Ю. В. Орлов // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2016. – № 2 (13) : збірник наукових праць [редкол. Т. А. Денисова, О. М. Джужа, В. П. Ємельянов та ін.]. – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 20–31.
3 стаття Криміногенність політичного режиму: загальнотеоретична кримінологічна характеристика Орлов Ю. В. Криміногенність політичного режиму : загальнотеоретична кримінологічна характеристика / Ю. В. Орлов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. – Випуск 2. – Том 3. – С. 7–11.
4 стаття Кримінально-правові та кримінологічні засади визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду Орлов Ю. В. Кримінально-правові та кримінологічні засади визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду / Ю.В. Орлов // Вісник Кримінологічної асоціації України. 2017. № 1 (15) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. Х. : ХНУВС, 2017. С. 126–136.
5 стаття Кримінологічний аналіз проекту Закону України «Про пенітенціарну систему» Орлов Ю. В. Кримінологічний аналіз проекту Закону України «Про пенітенціарну систему» / Ю.В. Орлов // Право і безпека. 2017. № 1. С. 68–73.
6 тези доповіді Корупційна схема : поняття та сутність Орлов Ю. В. Корупційна схема : поняття та сутність / Ю.В. Орлов // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.практ. конф., (31 берез. 2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. унтвнутр. справ ; Кримінол. асоц. України. Харків : ХНУВС, 2017. - С. 138–140
7 тези доповіді Політична корупція в Україні: сутність та запобігання Орлов Ю. В. Політична корупція в Україні: сутність та запобігання / Ю. В. Орлов // Реалізація державної антикорупційної політики у міжнародному вимірі : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 грудня 2016 року). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 317–320.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017