Черевко Кирило Олександрович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Щодо питання еутаназії в Україні Черевко К.О. Щодо питання еутаназії в Україні / К.О. Черевко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності / Збірник наукових праць.- №4 (58). 2016. - с.159-165
2 посібник Пам’ятка випускника Харківського національного університету внутрішніх справ Пам’ятка випускника Харківського національного університету внутрішніх справ: практ. посіб./кол. авт.-уклад. І. В. Клименко, Л. В. Васянович, Д. В. Швець та ін.; упоряд. К. Л. Бугайчук, П. О. Білоус; заг. ред. В. В. Сокуренка. Харків: МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2017. 96 с.
3 тези доповіді ОСОБА ПОТЕРПІЛОГО ВІД НЕЗАКОННОГО ПРОВЕДЕННЯ АБОРТУ Науково-практична конференція до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., (25 листопад. 2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; – Харків : ХНУВС, 2017.
4 стаття ЩОДО ПИТАННЯ ПОТЕРПІЛОГО ВІД НЕЗАКОННОГО ПРОВЕДЕННЯ АБОРТУ Черевко К. О. ЩОДО ПИТАННЯ ПОТЕРПІЛОГО ВІД НЕЗАКОННОГО ПРОВЕДЕННЯ АБОРТУ / К. О. Черевко // Правовий часопис Донбасу. – 2017. - №3-4 (фахове видання)
5 пропозиції до законодавства Пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальноїх експлуатації" Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник ( до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові ) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка. - Х. : Стильна типографія, 2017. - 1164 с.
6 посібник Кваліфікація злочинів у діяльності національної поліції України Кваліфікація злочинів у діяльності Національної поліції України : навч.посіб. / за заг. ред. О. М. Литвинова ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Константа, 2017. - 448 с.
7 настанови (вказівки), рекомендації Наукове розяснення щодо наявності/відсутності у вчиненому діянні складу злочину, передбаченого ст. 436-1 КК України. №1340/119-66/24-2017 Черевко К.О. Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник ( до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові ) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка. - Х. : Стильна типографія, 2017. - 1164 с. С. 1123-1124
8 настанови (вказівки), рекомендації Наукове розяснення щодо наявності/відсутності у вчиненому діянні складу злочину, передбаченого ст. 436-1 КК України. №377/119-78/03/24-2017 Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник ( до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові ) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка. - Х. : Стильна типографія, 2017. - 1164 с. С. 1120-1122
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017