Авдєєв Олександр Олександрович, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Кваліфікація кіберзлочинів у випадках ідеальної сукупності злочинів Пашнєв Д.В., Авдєєв О.О. Кваліфікація кіберзлочинів у випадках ідеальної сукупності злочинів / Д.В.Пашнєв, О.О. Авдєєв // Форум права. – 2016. - №4. –С. 258-263 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/fp_index.htm_2016_4_42.pdf
2 стаття КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 175 КК УКРАЇНИ Авдєєв О.О., Шевелев К.Є. Кримінально-правові аспекти визначення об’єкту злочину, передбаченого ст. 175 КК України / О.О. Авдєєв, К.Є. Шевелев // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2016. - №4. С. 204-210
3 тези доповіді Вплив корупційних проявів на розвиток України як сучасної Європейської держави Авдєєв О.О. Вплив корупційних проявів на розвиток України як сучасної Європейської держави / О.О. Авдєєв // Зб. тез доп. V Міжнар. наук.практ. конф., (Харків, 31 берез. 2017 р.)/МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків. ХНУВС, 2017. - С. 20
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017