Авдєєв Олександр Олександрович, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Кваліфікація кіберзлочинів у випадках ідеальної сукупності злочинів Пашнєв Д.В., Авдєєв О.О. Кваліфікація кіберзлочинів у випадках ідеальної сукупності злочинів / Д.В.Пашнєв, О.О. Авдєєв // Форум права. – 2016. - №4. –С. 258-263 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/fp_index.htm_2016_4_42.pdf
2 тези доповіді КОРУПЦІЯ — ВИРАЗКА НА ТІЛІ УКРАЇНИ Авдєєв О.О. КОРУПЦІЯ — ВИРАЗКА НА ТІЛІ УКРАЇНИ / O.O. Авдєєв // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (15 квітня 2016 р. м. Харків) / МВС України ; ХНУВС ; Кримінологічна асоціація України. – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 181-185.
3 стаття КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 175 КК УКРАЇНИ Авдєєв О.О., Шевелев К.Є. Кримінально-правові аспекти визначення об’єкту злочину, передбаченого ст. 175 КК України / О.О. Авдєєв, К.Є. Шевелев // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2016. - №4. С. 204-210
4 тези доповіді Вплив корупційних проявів на розвиток України як сучасної Європейської держави Авдєєв О.О. Вплив корупційних проявів на розвиток України як сучасної Європейської держави / О.О. Авдєєв // Зб. тез доп. V Міжнар. наук.практ. конф., (Харків, 31 берез. 2017 р.)/МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків. ХНУВС, 2017. - С. 20
5 стаття Характеристика поняття «злочини на ґрунті ненависті» Авдєєв О.О., Цвіркун Н.Ю. Характеристика поняття «злочини на ґрунті ненависті» / О.О. Авдєєв, Н.Ю. Цвіркун // Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. №4. С. 178-183
6 стаття Щодо питання потерпілого від незаконного проведення аборту Авдєєв О.О., Черевко К.О. Щодо питання потерпілого від незаконного проведення аборту / О.О. Авдєєв, К.О.Черевко// Правовий часопис Донбасу. – 2017. - №3-4. С.23-25
7 тези доповіді Контроль за діяльністю вищих навчальних закладів України, як елемента національної поліції Авдєєв О.О. Контроль за діяльністю вищих навчальних закладів України, як елемента національної поліції / Авдєєв О.О. // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 43-45.
8 пропозиції до законодавства Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень Авдєєв О. О. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень / О. О. Авдєєв // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – С. 907-913.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017