Олішевський Олександр Володимирович, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Визначення інформації, що містить пропаганду насильства і жорстокості в контексті статті 300 КК України Олішевський, О. В. Визначення інформації, що містить пропаганду насильства і жорстокості, у контексті статті 300 Кримінального кодексу України / О. В. Олішевський // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 2 (13). - С. 58-67.
2 стаття Соціально шкідливі наслідки сприйняття інформації, що містить пропаганду культу насильства і жорстокості. Олішевський О. В. Соціально шкідливі наслідки сприйняття інформації, що містить пропаганду культу насильства і жорстокості / О. В. Олішевський // Форум права. - 2016. - № 2. - С. 135–139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
3 стаття Соціально шкідливі та суспільно небезпечні наслідки пропаганди статевої свободи ліберальної ідеології західного зразку в частині зміни сексуальних партнерів Олішевський О. В. Соціально шкідливі та суспільно небезпечні наслідки пропаганди статевої свободи ліберальної ідеології західного зразку в частині зміни сексуальних партнерів / О. В. Олішевський // Форум права. - 2016. - № 4. - С. 236–239. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
4 тези доповіді Заходи протидії негативному впливу інформації, що містить пропаганду культу насильства і жорстокості Олішевський О. В. Заходи протидії негативному впливу інформації, що містить пропаганду культу насильства і жорстокості / О. В. Олішевський // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Ун-т Англія Раскін ; Праз. ін-т дослідж. з питань безпеки (PSSI) ; Чес. кримінол. т-во ; Харків. міськ. осередок гром. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 27–28.
5 стаття Заходи протидії негативному впливу інформації, що містить пропаганду статевої свободи ліберальної ідеології західного зразку в частині зміни сексуальних партнерів Олішевський О. В. Заходи протидії негативному впливу інформації, що містить пропаганду статевої свободи ліберальної ідеології західного зразку в частині зміни сексуальних партнерів / О.В. Олішевський // Форум права. 2017. - № 1. С. 144–149. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_1_26.pdf (дата звернення: 24.04.2017).
6 стаття Інформація, що містить пропаганду війни: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти Олішевський О. В. Інформація, що містить пропаганду війни: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти / О. В. Олішевський // Вісник Кримінологічної асоціації України, 2017.– №1 (15). – С. 117–125.
7 тези доповіді Антикорупційне виховання як захід протидії отриманню неправомірної вигоди Олішевський О. В. Антикорупційне виховання як захід протидії отриманню неправомірної вигоди /О. В. Олішевський // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції: зб. тез доп. V Міжнар. наук. практ. конф., (Харків, 31 берез. 2017 р.)/МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків. ХНУВС, 2017. - С. 137.
8 стаття Поняття "суспільно небезпечна особа" Олішевський О. В. Поняття «суспільно небезпечна особа» / О. В. Олішевський //
9 тези доповіді Встановлення можливості оцінки суспільної небезпечності особи Олішевський О. В. Встановлення можливості оцінки суспільної небезпечності особи / О. В. Олішевський // До 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові: зб. тез доп. наук. практ. конф., (Харків, 25 листоп. 2017 р.)/МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків. ХНУВС, 2017. С. 217-219.
10 стаття Критерії оцінки суспільної небезпечності особи Олішевський О. В. Критерії оцінки суспільної небезпечності особи // Вісник Кримінологічної асоціації України, 2017. № 3. C. 105-111
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017