Макаренко Павло Валентинович, заступник декана з навчально-методичної роботи
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Особенности осужденных к лишению свободы женщин на этапе ресоциализации Кузнецов М.А., Кузнецов И.А., Макаренко П.В. Особенности осужденных к лишению свободы женщин на этапе ресоциализации / М.А. Кузнецов, И.А. Кузнецов, П.В. Макаренко // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія Психологія. – Вип. № 51. – Х. : ХНПУ, 2016. – С. 124-133.
2 тези доповіді Суб’єктивні уявлення про професійну діяльність співробітників у системі МВС Макаренко П.В., Кожушко А.Р. Суб’єктивні уявлення про професійну діяльність співробітників у системі МВС / П.В. Макаренко, А.Р. Кожушко // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: Матеріали науково-практичної конференції. – Х.: ХНУВС, 2016. – С.117-120.
3 тези доповіді Психологічна надійність персоналу органів внутрішніх справ: теоретичні аспекти Макаренко П.В. Психологічна надійність персоналу органів внутрішніх справ: теоретичні аспекти / П.В. Макаренко // Бочаровські читання: Матеріали науково-практичної конференції [з міжнародною участю], присвячені пам’яті професора С.П.Бочарової (18 березня 2016). – Х.: ХНУВС, 2016. – С. 200-203.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017