Макаренко Павло Валентинович, заступник декана з навчально-методичної роботи
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Особенности осужденных к лишению свободы женщин на этапе ресоциализации Кузнецов М.А., Кузнецов И.А., Макаренко П.В. Особенности осужденных к лишению свободы женщин на этапе ресоциализации / М.А. Кузнецов, И.А. Кузнецов, П.В. Макаренко // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія Психологія. – Вип. № 51. – Х. : ХНПУ, 2016. – С. 124-133.
2 тези доповіді Суб’єктивні уявлення про професійну діяльність співробітників у системі МВС Макаренко П.В., Кожушко А.Р. Суб’єктивні уявлення про професійну діяльність співробітників у системі МВС / П.В. Макаренко, А.Р. Кожушко // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: Матеріали науково-практичної конференції. – Х.: ХНУВС, 2016. – С.117-120.
3 тези доповіді Психологічна надійність персоналу органів внутрішніх справ: теоретичні аспекти Макаренко П.В. Психологічна надійність персоналу органів внутрішніх справ: теоретичні аспекти / П.В. Макаренко // Бочаровські читання: Матеріали науково-практичної конференції [з міжнародною участю], присвячені пам’яті професора С.П.Бочарової (18 березня 2016). – Х.: ХНУВС, 2016. – С. 200-203.
4 тези доповіді Психологічні аспекти ставлень майбутніх працівників кіберполіції до явищ соціально-професійного оточення Макаренко П.В. Психологічні аспекти ставлень майбутніх працівників кіберполіції до явищ соціально-професійного оточення / С.О. Ларіонов, П.В. Макаренко // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми (15 листоп. 2017 р., м. Харків). Харків : ХНУВС, 2017. С. 181-185.
5 тези доповіді Харківська школа юридичної психології: становлення і сучасність Макаренко П.В. Харківська школа юридичної психології: становлення і сучасність / С.О. Ларіонов , П.В. Макаренко // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917-2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листопада 2017 р.). - Харків : ХНУВС, 2017. - С. 191-193
6 тези доповіді Особистісні чинники навчальної успішності курсантів ВНЗ МВС Макаренко П.В. Особистісні чинники навчальної успішності курсантів ВНЗ МВС / Ларіонов С.О., Макаренко П.В. // Cучасний стан психологічного забезпечення професійної діяльності сил охорони правопорядку: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 29 вересня 2017 року). – Х. : Національна академія НГУ, 2017. – С. 146-149.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018