Гончарук Валентина Василівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Відповідальність поліцейського в сучасних реаліях:трудо-правове есе Гончарук В.В. Відповідальність поліцейського в сучасних реаліях:трудо-правове есе / В.В. Гончарук // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф.(м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВСУкраїни, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016. – С.145-147.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018