Кальченко Тетяна Михайлівна, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Кальченко Т.М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / Горбач Н.Л.Кальченко Т.М.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Актуальные научные исследования в современном мире.ХХ медународная научная конференция// cб.научн.трудов-Переяслав-Хмельницкий,2016.-вип.12(20),ч.-стр.42-44.
2 стаття Викладання інозенмої мови учням с труднощами в навчанні Кальченко Т.М. Викладання інозенмої мови учням с труднощами в навчанні / Н.Л.Горбач, Т.М. Кальченко // Актуальні питання сучасних педагогичних та пcихологичних наук Міжнародна науково-практична конференція 19-20 лютого 2016 р. Одеса. 2016 - С.30-32
3 стаття ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ/ Кальченко Т.М. ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ/ Горбач Н.Л, Кальченко Т.М. ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ//Актуальные научные ииследования в современном мире Выпуск1(21) часть 6 стр.33-35
4 тези доповіді Професійна культура спілкування курсантів-правоохоронців у процесі вивчення іноземної мови Кальченко Т.М..Професійна культура спілкування курсантів-правоохоронців у процесі вивчення іноземної мови./Т.М.Кальченко, Н.Л. Горбач //.Збірник наукових статей і тез доповідей на науково-практичній конференції до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові м.Харків 25 листопада2017 р.С. 93-95.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017