Лещенко Олена Сергіївна, науковий співробітник
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Політичне лідерство в Україні: гендерний аспект Лещенко О. С. Політичне лідерство в Україні: гендерний аспект / О. С. Лещенко // Ґендерна політика очима української молоді, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова : збірник наукових робіт. – С. 106-110.
2 тези доповіді Політичне лідерство в Україні крізь призму гендеру. Лещенко О.С. Політичне лідерство в Україні крізь призму гендеру / О.С.Лещенко //Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми, 2016. – С.196-198.
3 тези доповіді Формування тверезого способу життя у майбутніх правоохоронців Лещенко О.С. Формування тверезого способу життя у майбутніх правоохоронців / О.С. Лещенко // Формування тверезого способу життя в сім ї та суспільстві: зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 4-5 листопада 2016 р.). – Львів, 2016. – С.45-49.
4 тези доповіді Особливості самоефективності жінок, активних у суспільному житті країни Лещенко О.С. Особливості самоефективності жінок, активних у суспільному житті країни / О. С. Лещенко // Особистість, суспільство, закон: Психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. С.П.Бочарової (м. Харків, 30.03.2017) / Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС. – С. 111-112.
5 тези доповіді Особливості ресурсності сучасних поліцейських Лещенко О. С. Особливості ресурсності сучасних поліцейських / О.С. Лещенко / Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: зб. наукових статей і тез доповідей на науково-практичній конференції до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листопада 2017 р.). – Харків, 2017. – С.182-183.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018