Чорноус Олена Василівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Проблеми правового регулювання випробування при прийнятті на роботу Чорноус О.В. Проблеми правового регулювання випробування при прийнятті на роботу / О.В. Чорноус // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016. – с. 260 – 263.
2 тези доповіді Проблеми правового регулювання видів щорічних відпусток працівника поліції Чорноус О.В. Проблеми правового регулювання видів щорічних відпусток працівника поліції / Чорноус О.В. // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2017 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. -Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. - С.113-116.
3 тези доповіді Звільнення та вивільнення працівників, правове регулювання та їх особливості Чорноус О.В. Звільнення та вивільнення працівників, правове регулювання та їх особливості / О.В. Чорноус // Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мельника В.П. – К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2017. – 231 с.
4 тези доповіді Право працівника поліції на щорічні відпустки та стан його реалізації в сучасній Україні Чорноус О.В. Право працівника поліції на щорічні відпустки та стан його реалізації в сучасній Україні /О.В.Чорноус // Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред. В. В. Жернакова. – Харків: Право, 2017. – С. 198–201.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017