Чорноус Олена Василівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Проблеми правового регулювання випробування при прийнятті на роботу Чорноус О.В. Проблеми правового регулювання випробування при прийнятті на роботу / О.В. Чорноус // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016. – с. 260 – 263.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017