Ларіонов Станіслав Олександрович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Втеча підлітків із дому як психологічна проблема Ларіонов С.О., Макаренко П.В., Петленко О.В. Втеча підлітків із дому як психологічна проблема / С.О. Ларіонов, П.В. Макаренко, О.В. Петленко // Право і Безпека : науковий журнал. Харків : ХНУВС, 2014. № 3(62). С. 226-230
2 стаття Эмпирические методы изучения системы отношений личности Ларіонов С.О., Кузнєцов М.А., Макаренко П.В. Эмпирические методы изучения системы отношений личности / С.О. Ларіонов, М.А. Кузнєцов, П.В. Макаренко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС Сковороди. Психологія. 2015. Вип. 51. С. 128-140
3 стаття Психологічні аспекти десоціалізації особистості у підлітковому віці Ларіонов С.О., Воробйова І.В. Психологічні аспекти десоціалізації особистості у підлітковому віці / C/J/ Ларіонов, І.В. Воробйова // Право і безпека. Харків : ХНУВС, 2016. №3(62). С. 125-129
4 стаття Стан, перспективи та досвід формування конфліктологічної культури майбутніх працівників патрульної та кіберполіції Гіренко С.П., Ларіонов С.О. Стан, перспективи та досвід формування конфліктологічної культури майбутніх працівників патрульної та кіберполіції / С.П. Гіренко, C.О. Ларіонов // Право і безпека: науковий журнал. Харків : ХНУВС, 2016. №4(63). С. 121-127
5 стаття Теоретичні аспекти проблеми професійно-психологічної надійності персоналу органів внутрішніх справ Ларіонов С.О., Макаренко П.В. Теоретичні аспекти проблеми професійно-психологічної надійності персоналу органів внутрішніх справ / C.О. Ларіонов, П.В. Макаренко // Право і безпека : науковий журнал. Харків : ХНУВС, 2015. №4(59). С. 156-160
6 тези доповіді Теоретичні аспекти проблеми асоціальної поведінки людини Ларіонов С.О. Теоретичні аспекти проблеми асоціальної поведінки людини / С.О. Ларіонов // Бочаровські читання : матер. наук.-практ. кофер., присвяч. пам’яті С.П. Бочарової (18 березня 2016). Харків : ХНУВС, 2016. С. 309-312.
7 тези доповіді Теоретичні аспекти проблеми психологічної якості життя людини Ларіонов С.О., Ткаченко М.А. Теоретичні аспекти проблеми психологічної якості життя людини / С.О. Ларіонов, М.А. Ткачено // Бочаровські читання : матер. наук.-практ. кофер., присвяч. пам’яті С.П. Бочарової (18 березня 2016). Харків: ХНУВС, 2016. С. 284-286.
8 тези доповіді Психологічні чинники дисгармонізації відносин у подружжях працівників органів внутрішніх справ Ларіонов С.О. Психологічні чинники дисгармонізації відносин у подружжях працівників органів внутрішніх справ / С.О. Ларіонов // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матер. наук.-практ. конф. (8 квітня 2016). Харків : ХНУВС, 2016. С. 114-117.
9 тези доповіді Система ставлень особистості як модель індивідуального досвіду Ларіонов С.О. Система ставлень особистості як модель індивідуального досвіду / С.О. Ларіонова // Міжнар. наук.-практ. конф. «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект» (Львів, 3-5 червня 2016). Л. : УКУ, 2016. С. 123-128
10 тези доповіді Перспективи формування конфліктологічної культури працівників поліції Ларіонов С.О., Гіренко С.П. Перспективи формування конфліктологічної культури працівників поліції / С.О. Ларіонов, C.П. Гіренко // Cучасний стан психологічного забезпечення професійної діяльності сил охорони правопорядку: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року). Харків. : Національна академія НГУ, 2016. С. 110-112
11 тези доповіді Психологічні чинники навчальної успішності курсантів ВНЗ МВС Ларіонов С.О. Психологічні чинники навчальної успішності курсантів ВНЗ МВС / С.О. Ларіонов // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України тези доповідей наук.-практ. конф. (Харків, 7 квітня 2017 р.). Харків: ХНУВС, 2017. - С. 60-64
12 стаття Система ставлень особистості: теоретичні аспекти дослідження Ларіонов С.О., Гончарова Г.В. Система ставлень особистості: теоретичні аспекти дослідження // Право і безпека : науковий журнал. Харків : ХНУВС, 2017. № 1 (64). С. 130-134.
13 тези доповіді Особистісні чинники навчальної успішності курсантів ВНЗ МВС Ларіонов С.О. Особистісні чинники навчальної успішності курсантів ВНЗ МВС / Ларіонов С.О., Макаренко П.В. // Cучасний стан психологічного забезпечення професійної діяльності сил охорони правопорядку: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 29 вересня 2017 року). – Х. : Національна академія НГУ, 2017. – С. 146-149.
14 тези доповіді Харківська школа юридичної психології: становлення і сучасність Ларіонов С.О. Харківська школа юридичної психології: становлення і сучасність / С.О. Ларіонов , П.В. Макаренко // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917-2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листопада 2017 р.). - Харків : ХНУВС, 2017. - С. 191-193
15 тези доповіді Психологічні аспекти ставлень майбутніх працівників кіберполіції до явищ соціально-професійного оточення Ларіонов С.О. Психологічні аспекти ставлень майбутніх працівників кіберполіції до явищ соціально-професійного оточення / С.О. Ларіонов, П.В. Макаренко // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми (15 листоп. 2017 р., м. Харків). Харків : ХНУВС, 2017. С. 181-185.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017