Боровик Микола Олександрович, викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Шляхи підвищення силових показників жінок-курсантів під час навчання у ВНЗ МВС України Боровик Н.А. Пути повышения силовых показателей женщин-курсантов во время обучения в ВУЗ МВД Украины / М.О. Боровик // Шляхи підвищення силових показників жінок-курсантів під час навчання у ВНЗ МВС України : зб. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф. , м. Харків, 20 трав. 2016 р. / МВС України, Департамент патрул. поліції України : Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. - Харків : ХНУВС, 2016. - С. 101-104
2 тези доповіді Методика поэтапного ускоренного развития скоростно - силовых качеств у курсантов полицейских ХНУВД на начальном этапе обучения. Боровик Н.А. Методика поэтапного ускоренного развития скоростно- силовых качеств у курсантов полицейских ХНУВД на начальном этапе обучения / М.О. Боровик // Методика поэтапного швидкого розвитку швидкістно-силових якостей у курсантів поліцейських ХНУВС на початковому етапі навчання : Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: Збірн. наук. праць X міжн. Інтернет наук. – метод. конф. Вип.10: – Х.: Національна академія Національної гвардії України, 2016. с. 474-478
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017