Боровик Микола Олександрович, викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Шляхи підвищення силових показників жінок-курсантів під час навчання у ВНЗ МВС України Боровик Н.А. Пути повышения силовых показателей женщин-курсантов во время обучения в ВУЗ МВД Украины / М.О. Боровик // Шляхи підвищення силових показників жінок-курсантів під час навчання у ВНЗ МВС України : зб. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф. , м. Харків, 20 трав. 2016 р. / МВС України, Департамент патрул. поліції України : Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. - Харків : ХНУВС, 2016. - С. 101-104
2 тези доповіді Методика поэтапного ускоренного развития скоростно - силовых качеств у курсантов полицейских ХНУВД на начальном этапе обучения. Боровик Н.А. Методика поэтапного ускоренного развития скоростно- силовых качеств у курсантов полицейских ХНУВД на начальном этапе обучения / М.О. Боровик // Методика поэтапного швидкого розвитку швидкістно-силових якостей у курсантів поліцейських ХНУВС на початковому етапі навчання : Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: Збірн. наук. праць X міжн. Інтернет наук. – метод. конф. Вип.10: – Х.: Національна академія Національної гвардії України, 2016. с. 474-478
3 тези доповіді Методика розвитку та виховання загальної фізичної витривалості у працівників національної поліції України Боровик М.О. Методика розвитку та виховання загальної фізичної витривалості у працівників національної поліції України // 9. Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів 2 міжнарод. наук. практ. конф. м. Харків. 04.2017 р. 58-62 с.
4 стаття МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ У ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ Боровик М. О. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ У ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ / М. О. Боровик //Збірник наукових праць " Педадогічні науки". Випуск ІXXV Том 3 С. 21
5 стаття ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЖІНОК-ПОЛІЦЕЙСЬКИХ Боровик М. О. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЖІНОК-ПОЛІЦЕЙСЬКИХ / М. О. Боровик //Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педадогічної науки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конеренції м. Запоріжжя, 26-27 травня 2017 р. - Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. -С.11.
6 стаття Методика розвитку фізичної витривалості курсантів ВНЗ МВС України Боровик М. О. Методика розвитку фізичної витривалості курсантів ВНЗ МВС України / М. О. Боровик //Педагогіка формування творчої особистості у вищої у загальноосвітній школах: зб.наук пр./ [ред. кол.: Т.І.Сущенко (голов.ред.) та ін.]: - Запоріжжя: КПУ, 2017.- Вип. 52 (105) - С.439.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017