Галкін Дмитро Вікторович, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Становлення та розвиток кримінальної міліції України в радянський період Галкін Д.В. Становлення та розвиток кримінальної міліції України в радянський період / Д. В. Галкін // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 17 листопада 2015 р.). – Х. : «ХНУВС», 2015. – C. 39–42.
2 тези доповіді Організаційно-правові засади боротьби з корупційними проявами у Російській імперії у кінці XVIII- першій половині ХІХ ст. Галкін Д. В. Організаційно-правові засади боротьби з корупційними проявами у Російській імперії у кінці XVIII- першій половині ХІХ ст. / Д. В. Галкін // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 31 березня 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 20171. – 228 с. – С. 54-55
3 тези доповіді Загальна характеристика організаційно-структурної побудови міліції радянської України у 30-х роках ХХ сторіччя. Галкін Д.В. Загальна характеристика організаційно-структурної побудови міліції радянської України у 30-х роках ХХ сторіччя. / Д. В. Галкін // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: ХНУВС, 2017. С. 56–59.
4 тези доповіді Правові засади розвитку професійної освіти в системі МВС у повоєнний період Галкін Д.В. Правові засади розвитку професійної освіти в системі МВС у повоєнний період. / Д. В. Галкін // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС країни, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. С. 80–81
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017