Байлов Антон Володимирович, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття КРИМІНОГЕННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Байлов А.В. КРИМІНОГЕННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ / А.В. Байлов // Вісник Кримінологічної асоціації України № 1 (12) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2016. – C. 143-153.
2 стаття ЗАМІСНА ПІДТРИМУЮЧА ТЕРАПІЯ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД Байлов А.В., Автухов К.А. ЗАМІСНА ПІДТРИМУЮЧА ТЕРАПІЯ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД / А. В. Байлов, К. А. Автухов // Вісник Кримінологічної асоціації України № 2 (13) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 173-183.
3 тези доповіді CRIMINAL LIABILITY FOR SUBSTITUTION OF CHILDREN ACCORDING TO UKRAINIAN AND SPAIN LEGISLATION (COMPARATIVE ANALYSIS) BAILOV A.V., BEILFUSS C.G., OSYATINSKIY S.O. CRIMINAL LIABILITY FOR SUBSTITUTION OF CHILDREN ACCORDING TO UKRAINIAN AND SPAIN LEGISLATION (COMPARATIVE ANALYSIS) / A.V. BAILOV, C.G. BEILFUSS, S.O. OSYATINSKIY // Topical Problems of Criminal Law and Criminology in the Light of Criminal Justice Reforming : coll. of abstracts of the Internat. scient. and pract. conf. (May 19, 2016, Kharkiv, Ukraine) / MIA of Ukraine, Kharkiv Nat. Univ. of Int. Affairs ; Criminol. Assoc. of Ukraine ; Anglia Ruskin Univ. ; Prague Security Studies Inst. (PSSI) ; Czech Criminol. Soc. ; Kharkiv City Center of Pub. Org. «Ukrainian Criminal Law Association». – Kharkiv : KhNUIA, 2016. – P. 45-47
4 енциклопедія Вісник Кримінологічної асоціації України (Bulletin of Criminological Association of Ukraine) Українська кримінологічна енциклопедія» / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля. – 2017. – 804 с. (С. 130–131).
5 енциклопедія Жаргон злочинний Українська кримінологічна енциклопедія» / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля. – 2017. – 804 с. (С. 218).
6 енциклопедія "Злодії в законі" Українська кримінологічна енциклопедія» / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля. – 2017. – 804 с. (С. 241–242).
7 настанови (вказівки), рекомендації ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Григор’єва Руслана Геннадійовича «Кримінологічна характеристика прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та заходи запобігання їм в Україні» Байлов А.В. ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Григор’єва Руслана Геннадійовича «Кримінологічна характеристика прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та заходи запобігання їм в Україні», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / А. В. Байлов // Вісник Кримінологічної асоціації України № 1 (15) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 244-254
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018