Шевелев Костянтин Євгенійович, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 175 КК УКРАЇНИ Авдєєв О.О., Шевелев К.Є. Кримінально-правові аспекти визначення об’єкту злочину, передбаченого ст. 175 КК України / О.О. Авдєєв, К.Є. Шевелев // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2016. - №4. С. 204-210
2 тези доповіді Зловживання загально за і спеціального характеру при наданні публічних послуг та співучасть у цьому Шевелев К.Є., Муренко О.Л. Зловживання загально за і спеціального характеру при наданні публічних послуг та співучасть у цьому / К.Є. Шевелев, О.Л. Муренко // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : Зб. тез доп. V Міжнар. Наук.-практ. конф. (31 берез. 2017 р., м. Харків, Україна / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 237-240
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017