Цвіркун Наталія Юріївна, викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Особливості кримінально-правової характеристики ознак складу злочинного безгосподарського використання земель Цвіркун Н.Ю. Особливості кримінально-правової характеристики ознак складу злочинного безгосподарського використання земель / Н.Ю. Цвіркун, Є.О. Гладкова // Право і безпека. 2016. – №2 (61). – С. 69-75
2 стаття Підстави кримінальної відповідальності за незаконне переправлення осіб через державний кордон України Цвіркун Н.Ю. Підстави кримінальної відповідальності за незаконне переправлення осіб через держаний кордон України / Н.Ю. Цвіркун, А.М. Шульга / Вісник Кримінологічної асоціації України №1 (15) : збірнк наукових праць [редкол. Бандурка (голов. ред.) та ін.].- Харків : ХНУВС, 2017. -276 с. – С. 167-177
3 стаття Характеристика поняття "Злочини на грунті ненависті" Цвіркун Н. Ю. Характеристика поняття "Злочини на грунті ненависті" / Н. Ю. Цвіркун, О.О. Авдєєв / Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. №4. С. 178-183
4 тези доповіді Деякі аспекти корупції в сфері земельних відносин Цвіркун Н.Ю. Деякі аспекти корупції в сфері земельних відносин / Н.Ю. Цвіркун / Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : Зб. тез доп. V Міжнар. Наук.-практ. конф. (31 берез. 2017 р., м. Харків, Україна / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2017. – 228 с. С. 201-202
5 тези доповіді Формування толерантності у поліцейських Цвіркун Н. Ю. Формування толерантності у поліцейських / Н. Ю. Цвіркун / Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 293-295.
6 настанови (вказівки), рекомендації Особливості розслідування злочинів пов’язаних із торгівлею людьми: науково-методичні рекомендації Особливості розслідування злочинів пов’язаних із торгівлею людьми: науково-методичні рекомендації / Д.В. Швець, К.Л. Бугайчук, Ю.О. Михайлова, Т.А. Пазинич, О.В. Федосова та ін.; за заг. ред. Д.В. Швеця та К.Л. Бугайчука. Харків: ХНУВС. 2017. 122 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018