Веприцький Роман Сергійович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Суспільні процеси як фактори впливу на кримінальну ситуацію в регіоні Веприцький Р. С. Суспільні процеси як фактори впливу на кримінальну ситуацію в регіоні / Р. С. Веприцький // Наше право. – 2015. – № 6. – С. 99–107.
2 стаття Використання негласних слідчих (розшукових) дій у протидії злочинності в регіоні Веприцький Р. С. Використання негласних слідчих (розшукових) дій у протидії злочинності в регіоні / Р. С. Веприцький // Наше право. – 2015. – № 2.– С. 92–96.
3 стаття Протидія корупції на регіональному рівні Веприцький Р. С. Протидія корупції на регіональному рівні Електронний ресурс / Р. С. Веприцький // Форум права. – 2015. – № 4. – С. 31–37. – Режим доступу: http://nbu.gov.ua/UJRN/FP_index.
4 стаття Фактори злочинності в регіоні Веприцький Р. С. Фактори злочинності в регіоні / Р. С. Веприцький // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції (22 травня 2015 року, м. Харків) / МВС України ; Харківський нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – X : Харківський нац. ун-т внутр. справ, 2015. – С 100–101.
5 стаття Методологія дослідження феноменології злочинності Веприцький Р.С. Методологія дослідження феноменології злочинності / Р.С. Веприцький // Вісник Кримінологічної асоціації України. – №1 (15) : збірник н-кових праць [ред. кол. О.М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2017. – с. – 67-74
6 тези доповіді Характерні риси сучасної корупційної злочинності в Україні Шевчук Т.А. Характерні риси сучасної корупційної злочинності в Україні / Т.А. Шевчук // Кримінально – правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук. – практ. конф., (31 берез. 2017 р., м.Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2017. – с. 50-51
7 стаття Географія злочинності Веприцький Р.С. Географія злочинності // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В.В. Чернєя, В.В. Сокуренка; упоряд. О.М. Джужа, О.М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля. – 2017. – с. 142.
8 стаття Феноменологія злочинності Веприцький Р.С. Феноменологія злочинності / Р.С. Веприцький // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В.В. Чернєя, В.В. Сокуренка; упоряд. О.М. Джужа, О.М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля. – 2017. – с. 653.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017