Ященко Андрій Миколайович, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Деякі міркування щодо форм реалізації кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-правового характеру Ященко А. М. Деякі міркування щодо форм реалізації кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-правового характеру / А. М. Ященко // Вісник кримінологічної асоціації України. – № 1 (12). – 2016. – С. 212–223.
2 стаття Місце кримінально-правової кваліфікації в процесі застосування заходів кримінально-правового характеру Ященко А. М. Місце кримінально-правової кваліфікації у процесі застосування заходів кримінально-правового характеру / А. М. Ященко // Вісник кримінологічної асоціації України. – № 1 (12). – 2016. – С. 131–142.
3 стаття Обставини, що виключають можливість застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру Ященко А.М. Обставини, що виключають можливість застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру / А.М. Ященко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. - № 12. – С. 227–232.
4 стаття Cтадії застосування заходів кримінально-правового характеру Ященко А. М. Cтадії застосування заходів кримінально-правового характеру / А. М. Ященко // Науковий вісник Днепропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (68). – С. 250–259.
5 стаття Обставини, що виключають застосування кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-правового характеру Ященко А. М. Обставини, що виключають застосування кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-правового характеру / А. М. Ященко // Вісник кримінологічної асоціації України. – № 1 (15). – 2017. – С. 178–187.
6 стаття Звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру у зв’язку із закінченням строків давності: теоретико-прикладний аспект Ященко А. М. Звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру у зв’язку із закінченням строків давності: теоретико-прикладний аспект // Форум права: електрон. наук. фахове вид. – 2017. – № 4. – С. 300–308. – Режим доступу : http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2679/The%20Exemption%20of%20a%20Legal%20Entity%20from%20the%20Application%20of%20Criminal-Legal%20Measures_Yaschenko%20A%20M_2017.pdf?sequence=1.
7 стаття Зарубіжний досвід законодавчої регламентації заходів кримінально-правового характеру Ященко А. М. Зарубіжний досвід законодавчої регламентації заходів кримінально-правового характеру // Вісник кримінологічної асоціації України. – № 3 (17). – 2017. – С. 43–52.
8 тези доповіді Штраф і конфіскація майна як покарання та заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб Ященко А. М. Штраф і конфіскація майна як покарання та заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб / А. М. Ященко // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (8–10 червня 2017 р., м. Івано-Франківськ) ; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника»; кафед. криміналь. права навч.-наук. ін.-ту; Навч.-наук. лаборат. дослідж. політ. в сфері бороть. зі злочинн. Наук.-дослід. ін-ту вивч. пробл. злочинн. ім. акад. В. В. Сташиса НАПрНУ; СБУ; Львівськ форум з криміналь. юстиц.; Ів.-Франківськ. осеред. Всеукр. громадськ. орг. «Асоціац. криміналь. права». – Івано-Франковськ, 2017. – С. 123–126.
9 тези доповіді Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: поняття та мета застосування Ященко А. М. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: поняття та мета застосування А. М. Ященко // Безпека людини, суспільства, держави : матер. наук.-практ. заочн. конф. «присвяч. 70-річніці докт. юрид. наук, проф., акад. Європейської академії безпеки та конфліктології, заслуженого юриста України Глушкова Валерія Олександровича (28 жовтня 2017 року, м. Київ). – К., 2017. – С. 311–314.
10 тези доповіді Деякі міркування щодо удосконалення законодавчої регламентації протидії злочинності у сфері громадської безпеки Ященко А. М. Деякі міркування щодо удосконалення законодавчої регламентації протидії злочинності у сфері громадської безпеки /А. М.Ященко // Підготовка правоохоронців в Харкові (1917–2017) : Зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові (м. Харків, 25 листопада 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2017. – С. 337–339.
11 тези доповіді Обставини, що виключають можливість застосування кримінальної відповідальності Ященко А. М. Обставини, що виключають можливість застосування кримінальної відповідальності / А. М. Ященко // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (9–10 грудня 2016 р., м. Івано-Франківськ) ; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника»; кафед. криміналь. права навч.-наук. ін.-ту; Навч.-наук. лаборат. дослідж. політ. в сфері бороть. зі злочинн. Наук.-дослід. ін-ту вивч. пробл. злочинн. ім. акад. В. В. Сташиса НАПрНУ; СБУ; Львівськ форум з криміналь. юстиц.; Ів.-Франківськ. осеред. Всеукр. громадськ. орг. «Асоціац. криміналь. права». – Івано-Франковськ, 2017. – С. 140–145.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018