Фіалка Михайло Ігоревич, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття До проблеми визначення змісту терміна "кримінологічна характеристика злочинності" Фіалка М.І. До проблеми визначення змісту терміна "кримінологічна характеристика злочинності" / М.І.Фіалка // Вісник кримінологічної асоціації України. - № 1 (9). - С. 237-246.
2 стаття До проблеми визначення суб’єкту складу злочину передбаченого ст. 358 КК України Фіалка М. І. До проблеми визначення суб’єкту складу злочину передбаченого ст. 358 КК України / М. І. Фіалка // Право і суспільство, 2013. – № 6-2. – С. 321-324.
3 стаття Спеціальний суб’єкт в злочинах у сфері документообігу Фіалка М. І. Спеціальний суб’єкт в злочинах у сфері документообігу / М. І. Фіалка // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 2. – С. 325-330.
4 стаття Документообіг як безпосередній об’єкт незаконного знищення виборчої документації або документів референдуму Фіалка М. І. Документообіг як безпосередній об’єкт незаконного знищення виборчої документації або документів референдуму / М. І. Фіалка // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – Серія «Право», № 22, Ч. 1. – Т. 3 – С. 71-74.
5 стаття До питання законодавчого визначення заходів попередження торгівлі дітьми Фіалка М. І. До питання законодавчого визначення заходів попередження торгівлі дітьми / М. І. Фіалка // Вісник кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць [Редкол. Л. М. Давиденко, Т. А. Денисова, О. М. Джужа та ін.]. – № 1. – Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2012. – С. 215-223.
6 тези доповіді Проблеми запобігання злочинам у сфері використання документів Фіалка М. І. Проблеми запобігання злочинам у сфері використання документів / М. І. Фіалка // Сучасні проблеми розвитку державності та протидії злочинності : матеріали ІV звітної науково-практичної конференції, (Кіровоград, 25-26 травня 2006 року). – Кіровоград: Кіровоградський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ, 2006. – С. 5–8.
7 стаття Злочини проти моральності: кримінологічний аналіз основних показників злочинності Фіалка М. І. Злочини проти моральності: кримінологічний аналіз основних показників злочинності / М. І. Фіалка // Науковий вісник публічного та приватного права : Збірник наукових праць. Випуск 5. – К. : Науково-дослідний інститут публічного права, 2016. – С. 287-292
8 тези доповіді Викрадення документів: аналіз кількісних показників корупційного злочину Фіалка М.І. Викрадення документів: аналіз кількісних показників корупційного злочину / М.І. Фіалка // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., (31 берез. 2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. Харків: ХНУВС, 2017. С. 188–190.
9 енциклопедія Кримінологічна інформація Фіалка М. І. Кримінологічна інформація // Українська кримінологічна енциклопедія/за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренко/упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харк. нац. ун-т внутр. справ, Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України. Харків – Київ: Золота миля, 2017. С. 341–342.
10 енциклопедія Дослідження кримінологічне Фіалка М. І. Дослідження кримінологічне // Українська кримінологічна енциклопедія/за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренко/упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харк. нац. ун-т внутр. справ, Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України. Харків – Київ: Золота миля, 2017. С. 190–191.
11 енциклопедія Кримінологічна характеристика злочинності Фіалка М. І. Кримінологічна характеристика злочинності // Українська кримінологічна енциклопедія/за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренко/упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харк. нац. ун-т внутр. справ, Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України. Харків – Київ: Золота миля, 2017. С. 349–350.
12 енциклопедія Програма кримінологічного дослідження Фіалка М. І. Програма кримінологічного дослідження // Українська кримінологічна енциклопедія/за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренко/упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харк. нац. ун-т внутр. справ, Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України. Харків – Київ: Золота миля, 2017. С. 558.
13 енциклопедія Спостереження статистичне Фіалка М. І. Спостереження статистичне // Українська кримінологічна енциклопедія/за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренко/упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харк. нац. ун-т внутр. справ, Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України. Харків – Київ: Золота миля, 2017. С. 616–617.
14 стаття До проблеми криміналізації діяльності «груп смерті» на Україні Фіалка М.І.,До проблеми криміналізації діяльності «груп смерті» в Україні / М.І.Фіалка , Я.О. Закоморний // Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 164-167. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/44.pdf (дата звернення: 01.11.2017).
15 стаття Показники злочинності Фіалка М.І. Показники злочинності. Вісник асоціації кримінального права України. 2016. Вип.. 2 (7). С. 361-367. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/41_Fialka.pdf.
16 посібник Кваліфікація злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення Фіалка М.І. Кваліфікація злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення // Кваліфікація злочинів у діяльності Національної поліції України : навч. посіб. / за заг. ред. О.М. Литвинова ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Константа, 2017. – С. 310-332.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018