Васильєв Андрій Анатолійович, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Проблемні питання суб’єкта примушування до вступу в статевий зв’язок (ст. 154 КК України) Васильєв А.А. Проблемні питання суб’єкта примушування до вступу в статевий зв’язок (ст. 154 КК України) / А.А.Васильєв, І.В.Воскресенська // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2016. – № 3 (57). – С. 62–69.
2 стаття Особливості кваліфікації кіберзлочинів проти власності Васильєв А.А. Особливості кваліфікації кіберзлочинів проти власності / А.А.Васильєв, Д.В.Пашнєв // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2016. – № 4 (58). – С. 136–143.
3 енциклопедія Злочинність латентна (прихована) Васильєв А. А. Злочинність латентна (прихована). Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харків; Київ: Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад внутр. справ; Кримін. асоц. України; Золота миля, 2017. - С. 267-268.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017