Васильєв Андрій Анатолійович, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Проблемні питання суб’єкта примушування до вступу в статевий зв’язок (ст. 154 КК України) Васильєв А.А. Проблемні питання суб’єкта примушування до вступу в статевий зв’язок (ст. 154 КК України) / А.А.Васильєв, І.В.Воскресенська // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2016. – № 3 (57). – С. 62–69.
2 стаття Особливості кваліфікації кіберзлочинів проти власності Васильєв А.А. Особливості кваліфікації кіберзлочинів проти власності / А.А.Васильєв, Д.В.Пашнєв // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2016. – № 4 (58). – С. 136–143.
3 енциклопедія Злочинність латентна (прихована) Васильєв А. А. Злочинність латентна (прихована). Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харків; Київ: Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад внутр. справ; Кримін. асоц. України; Золота миля, 2017. - С. 267-268.
4 посібник Кваліфікація злочинів у діяльності Національної поліції України Кваліфікація злочинів у діяльності Національної поліції України : навч. посіб. / за заг. ред. О. М. Литвинова ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ.
5 монографія колективна Насильство над населенням у районі воєнних дій: кримінально-правовий аналіз та кваліфікація Житний О.О. Насильство над населенням у районі воєнних дій: кримінально-правовий аналіз та кваліфікація : монографія / О. О. Житний, А. А. Васильєв, А. Р. Мухамеджанова. – Х. : Константа, 2017. – 236 с.
6 посібник Пам’ятка випускника Харківського національного університету внутрішніх справ Пам’ятка випускника Харківського національного університету внутрішніх справ: практ. посіб. / кол. авт.-уклад. І. В. Клименко, Л. В. Васянович, Д. В. Швець та ін. ; упоряд. К. Л. Бугайчук, П. О. Білоус ; заг. ред. В. В. Сокуренка. – Харків : МВС України ; Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – 96 с.
7 енциклопедія Казус (випадок) Васильєв А. А. Казус (випадок) / А. А. Васильєв // Українська кримінологічна енциклопедія. За заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харків; Київ: Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад внутр. справ; Кримін. асоц. України; Золота миля, 2017. - С. 300.
8 енциклопедія Неосудність Васильєв А. А. Неосудність / А. А..Васильєв// Українська кримінологічна енциклопедія. За заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харків; Київ: Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад внутр. справ; Кримін. асоц. України; Золота миля, 2017. - С. 483-484.
9 енциклопедія Особи, що здійснюють професійну діяльність, яка пов’язана з наданням публічних послуг Васильєв А. А. Особи, що здійснюють професійну діяльність, яка пов’язана з наданням публічних послуг. Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харків; Київ: Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад внутр. справ; Кримін. асоц. України; Золота миля, 2017. - С. 509-510.
10 енциклопедія Осудність Васильєв А. А. Осудність. Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харків; Київ: Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад внутр. справ; Кримін. асоц. України; Золота миля, 2017. - С. 512.
11 енциклопедія Примусове лікування Васильєв А. А. Примусове лікування / А. А. Васильєв // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харків; Київ: Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад внутр. справ; Кримін. асоц. України; Золота миля, 2017. - С. 550.
12 енциклопедія Примусові заходи медичного характеру Васильєв А. А. Примусові заходи медичного характеру / А. А. Васильєв // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харків; Київ: Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад внутр. справ; Кримін. асоц. України; Золота миля, 2017. - С. 550-552.
13 енциклопедія Службова особа (публічного права) Васильєв А. А. Службова особа (публічного права). Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харків; Київ: Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад внутр. справ; Кримін. асоц. України; Золота миля, 2017. - С. 603-604.
14 енциклопедія Службова особа (приватного права) Васильєв А. А. Службова особа (приватного права) / А. А. Васильєв // Українська кримінологічна енциклопедія/за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харків; Київ: Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад внутр. справ; Кримін. асоц. України; Золота миля, 2017. - С. 604.
15 енциклопедія Суб’єкт злочину Васильєв А. А. Суб’єкт злочину. Українська кримінологічна енциклопедія / А. А. Васильєв // за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харків; Київ: Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад внутр. справ; Кримін. асоц. України; Золота миля, 2017. - С. 624.
16 енциклопедія Суб’єкт злочину (спеціальний) Васильєв А. А. Суб’єкт злочину (спеціальний). Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харків; Київ: Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад внутр. справ; Кримін. асоц. України; Золота миля, 2017. - С. 624-625.
17 енциклопедія Суб’єктивна сторона злочину Васильєв А. А. Суб’єктивна сторона злочину. Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харків; Київ: Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад внутр. справ; Кримін. асоц. України; Золота миля, 2017. - С. 626-627.
18 енциклопедія Ціна злочинності Васильєв А. А. Ціна злочинності. Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харків; Київ: Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад внутр. справ; Кримін. асоц. України; Золота миля, 2017. - С. 752.
19 посібник Пропозиції та зауваження до проекту Закону «Про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні» Васильєв А.А. Пропозиції та зауваження до проекту Закону «Про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні», поданого на розгляд Верховної Ради Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 2541а від 28.08.2015) / А.А. Васильєв, В.Ю. Грітчіна, О.С. Пироженко // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – С. 858-860.
20 посібник Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації» Васильєв А.А. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації», розробленого фахівцями Міністерства соціальної політики України із залученням експертів / А.А. Васильєв, К.О. Черевко // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – С. 897-900.
21 посібник Наукове роз’яснення щодо наявності/відсутності у вчиненому діянні складу злочину, передбаченого ст. 190 КК України (Шахрайство) Васильєв А.А. Наукове роз’яснення щодо наявності/відсутності у вчиненому діянні складу злочину, передбаченого ст. 190 КК України (Шахрайство) / А.А. Васильєв, О.С. Пироженко // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – С. 1113-1119.
22 тези доповіді Кілька аргументів на користь неминучого (або знову про кримінальні проступки) Васильєв А. А. Кілька аргументів на користь неминучого (або знову про кримінальні проступки) / А. А. Васильєв, О.М. Литвинов // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (12–13 жовтня 2017 року, м. Харків). Харків: «Право», 2017. С. 168–172.
23 посібник Кваліфікація злочинів у діяльності Національної поліції України Васильєв А.А. Кваліфікація злочинів у діяльності Національної поліції України : навч. посіб. / за заг. ред. О. М. Литвинова ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ.
24 тези доповіді До питання про посилення відповідальності за вчинення злочину з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем Васильєв А.А. До питання про посилення відповідальності за вчинення злочину з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем / А.А. Васильєв // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми (15 листоп. 2017 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 83-86.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017