Кондратов Дмитро Юрійович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Таємниця кореспонденції як предмет злочину, передбаченого статтею 163 Кримінального кодексу України Кондратов Д.Ю. Таємниця кореспонденції як предмет злочину, передбаченого статтею 163 Кримінального кодексу України / Д.Ю. Кондратов // Вісник кримінологічної асоціації України. - № 1 (9). - С. 94-107.
2 тези доповіді Заходи забезпечення безпеки засуджених та їх закріплення в кримінально-виконавчому законодавстві України Кондратов Д. Ю. Заходи забезпечення безпеки засуджених та їх закріплення в кримінально-виконавчому законодавстві України / І. В. Боднар, Д. Ю. Кондратов // Технології професійної діяльності: теорія і практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 02 серп. 2016 р.) / редкол. : Тогочинський О. М., Олійник О. І., Чебоненко С. О., Пузирьов М. С. ; Міністерство юстиції України, Академія Державної пенітенціарної служби. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – C. 23-24.
3 тези доповіді Кваліфікація порушення таємниці кореспонденції з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації: окремі аспекти Кондратов Д. Ю. Кваліфікація порушення таємниці кореспонденції з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації: окремі аспекти / Д. Ю. Кондратов // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. Нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Ун-т Англія Раскін ; Праз. ін.-т дослідж. з питань безпеки (PSSI) ; Чес. кримінол. т-во ; Харків. міськ. Осередок гром. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 63-64.
4 тези доповіді До питання про порушення таємниці кореспонденції щодо державних чи громадських діячів Кондратов Д. Ю. До питання про порушення таємниці кореспонденції щодо державних чи громадських діячів / Д. Ю. Кондратов // Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (на вшанування пам’яті Ганса Гросса) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 29 січня 2016 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 20-22.
5 стаття Кримінальна відповідальність за ухилення від утримання непрацездатних батьків: сучасний нормативно-правовий досвід США Кондратов Д. Ю. Кримінальна відповідальність за ухилення від утримання непрацездатних батьків: сучасний нормативно-правовий досвід США / С. Є. Дегтярьов, Д. Ю. Кондратов // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2016. – № 4 (58). – C. 127-135.
6 тези доповіді Проблемні питання в діяльності органу пробації Кондратов Д. Ю. Проблемні питання в діяльності органу пробації / І. В. Боднар, Д. Ю. Кондратов // Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27–28 жовт. 2016 р.) / [редкол. : Тогочинський О. М., Олійник О. І., Чебоненко С. О. та ін.] ; Міністерство юстиції України, Академія Державної пенітенціарної служби. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – C. 34-36.
7 енциклопедія Білокомерцева злочинність Українська кримінологічна енциклопедія/за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харків; Київ: Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад внутр. справ; Кримін. асоц. України; Золота миля, 2017. С. 97-98.
8 стаття Інститут кримінальної відповідальності за ухилення від утримання непрацездатних батьків: сучасний правовий досвід держав Далекого Сходу Кондратов Д. Ю. Інститут кримінальної відповідальності за ухилення від утримання непрацездатних батьків: сучасний правовий досвід держав Далекого Сходу / С. Є. Дегтярьов, Д. Ю. Кондратов // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2017. – № 1 (59). – C. 112-120.
9 енциклопедія Перевищення влади або службових повноважень Українська кримінологічна енциклопедія/за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харків; Київ: Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад внутр. справ; Кримін. асоц. України; Золота миля, 2017. С. 517.
10 тези доповіді Роль дисциплін кримінально-правового циклу в діяльності ХНУВС з підготовки кадрів для Національної поліції України Кондратов Д.Ю. Роль дисциплін кримінально-правового циклу в діяльності ХНУВС з підготовки кадрів для Національної поліції України / Д.Ю. Кондратов //Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 155-156.
11 тези доповіді Забезпечення особистих прав і свобод засуджених кримінально-правовими засобами Кондратов Д.Ю. Забезпечення особистих прав і свобод засуджених кримінально-правовими засобами / Д.Ю. Кондратов // Кримінальне право: традиції та новації : матеріали ІІІ Міжнародного круглого столу, присвяченого вшануванню пам’яті видатного вченого, Героя України, академіка В. В. Сташиса (м. Чернігів, 7-8 вересня 2017 р.). – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – С. 74-76.
12 посібник Кваліфікація злочинів у діяльності підрозділів Національної поліції України Кондратов Д.Ю. Кваліфікація злочинів у діяльності Національної поліції України : навч. посіб. / за заг. ред. О. М. Литвинова ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. С. 92-125.
13 довідник Спеціалізована вчена рада Д 64.700.03 Спеціалізована вчена рада Д 64.700.03: довідник / Укладачі: Д. Ю. Кондратов, Є. О. Гладкова; за ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова. Харків: ХНУВС, 2017. 146 с.
14 тези доповіді До питання про забезпечення права на таємницю листування відносно засуджених до позбавлення волі за кримінально-виконавчим законодавством України Кондратов Д. Ю. До питання про забезпечення права на таємницю листування відносно засуджених до позбавлення волі за кримінально-виконавчим законодавством України / Д. Ю. Кондратов // Інтеграція юридичної освіти, науки і практики як основа сталого розвитку кримінально-виконавчого законодавства України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12–13 жовт. 2017 р.). Чернігів : Академія ДПтС, 2017. С. 45-49.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017