Литвинов Олексій Миколайович, завідувач кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття МЕХАНІЗМ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ Литвинов О.М., Бандурка О.М. Механізм злочиної поведінки / О.М. Литвинов, О.М. Бандурка // ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ - 2016 - № 3 (14) С.110-119
2 стаття БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ В АСПЕКТІ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Бандурка, О.М., Литвинов О.М. БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ В АСПЕКТІ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ - 2015 - № 3 (11) С.9-19.
3 посібник Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» Литвинов О.М. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» (реєстр. № 4952 від 12.07.2016) / О.М. Литвинов, Ю.Б. Данильченко // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – С. 892-896.
4 посібник Пропозиції та зауваження до проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків» Литвинов О.М. Пропозиції та зауваження до проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків», поданого народними депутатами України А. А. Кожем’якіним, М. П. Паламарчуком, О. С. Сотник, В. М. Купрієм, А. Л. Палатним, В. А. Іщенком, В. В. Бухарєвим, Р. М. Мацолою, І. В. Мосійчуком, Ю. В. Луценком, П. П. Костенком (реєстр. № 2897 від 19.05.2015) / О.М. Литвинов, О.В. Ільченко, Д.В. Казначеєва, О.О. Северин, К.В. Юртаєва // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – С. 901-906.
5 стаття 80-річний ювілей головного редактора збірника наукових праць, доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук України, заслуженого юриста України, Президента Кримінологічної асоціації України Бандурки О. М. Литвинов О.М. 80-річний ювілей головного редактора збірника наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України», доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук України, заслуженого юриста України, Президента Кримінологічної асоціації України Бандурки Олександра Марковича / О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України № 1 (15) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 24-29.
6 стаття Роль і значення інтуїтивного пізнання у кримінології Литвинов О.М. Роль і значення інтуїтивного пізнання у кримінології / О.М. Литвинов, О.М. Бандурка // Вісник Кримінологічної асоціації України № 1 (15) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 30-38.
7 стаття Соціально-правовий механізм протидії злочинності Литвинов О.М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності / О.М. Литвинов, О.М. Бандурка // Вісник Кримінологічної асоціації України № 2 (16) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 29-35.
8 стаття Методологічні підходи до вирішення проблем функцій норм кримінального права Литвинов О. М. Методологічні підходи до вирішення проблем функцій норм кримінального права / О.М. Литвинов, І.І. Митрофанов // Вісник Кримінологічної асоціації України № 2 (16) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 81-91.
9 тези доповіді Кілька аргументів на користь неминучого (або знову про кримінальні проступки) Литвинов О.М. Кілька аргументів на користь неминучого (або знову про кримінальні проступки) / А.А. Васильєв, О.М. Литвинов // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (12–13 жовтня 2017 року, м. Харків). Харків: «Право», 2017. С. 168–172.
10 тези доповіді Кримінологічна школа ХНУВС: на шляху до нових звершень Литвинов О.М. Кримінологічна школа ХНУВС: на шляху до нових звершень / О. М. Литвинов, Ю. В. Орлов // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 183-185.
11 тези доповіді Про критерії оцінки заходів протидії корупції Литвинов О.М. Про критерії оцінки заходів протидії корупції / О.М. Литвинов, О.М. Бандурка // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., (31 берез. 2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 15-17.
12 тези доповіді Сумісництво та приховування корупції Литвинов О.М. Сумісництво та приховування корупції / О.М. Литвинов, Д.С. Усов // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., (31 берез. 2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 119-120.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017