Шульга Андрій Михайлович, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 монографія одноосібна Злочинии проти довкілля Шульга А.М. Злочини проти довкілля. Питання кваліфікації: науково-практичне видання / А.М. Шульга. – Х. : НікаНова, 2012. – 192 с.
2 монографія одноосібна Кримінально-правовап охорона земель від забруднення або псування Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування: Монографія / А.М. Шульга. – Х.: НікаНова, 2013. – 256 с.
3 стаття ҐЕНЕЗА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН Шульга А.М. Ґенеза кримінальної відповідальності за злочини у сфері земельних відносин / А. М. Шульга // Вісник Кримінологічної асоціації України № 3 (14) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 87-99.
4 стаття ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРЕДМЕТУ УМИСНОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЙ, ВЗЯТИХ ПІД ОХОРОНУ ДЕРЖАВИ, ТА ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ Шульга А.М. Проблемні аспекти встановлення предмету умисного знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду / А. М. Шульга // Вісник Кримінологічної асоціації України № 2 (13) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 168-177.
5 стаття ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНА ПАРАДИГМА ВИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ЗЛОЧИНІВ Шульга А.М. Загально-теоретична парадигма визначення земельних злочинів / А. М. Шульга // Юридичний науковий електронний журнал. - № 6. – Запоріжжя : ДВНЗ «Запорізький національний університет» – 2016.- с. 45-60
6 тези доповіді Правове виховання та юридична освіта як складові правової (юридичної) культури працівника Національної поліції Шульга А.М. Правове виховання та юридична освіта як складові правової (юридичної) культури працівника Національної поліції / А.М. шульга // Danubius university Janko Jesensky faculty of law. Scientific and pedagogical internship. "Innovative educational technologies: european union experiense and its implementation to the training of lawyers". Desember 26-28. 2016. Sladkovicovo, Slovac Republic, 2016. -P. 168-171
7 стаття Підстави кримінальної відповідальності за незаконне переправлення осіб через державний кордон України Шульга А.М. Підстави кримінальної відповідальності за незаконне переправлення осіб через державний кордон України / А.М. Шульга // Вісник кримінологічної асоціації України. Збірник наукових праць. № 1 (15) 2017. - С. 167-177
8 тези доповіді Корупція у земельній сфері України: соціальна сутність та шляхи подолання Шульга А.М. Корупція у земельній сфері України: соціальна сутність та шляхи подолання / А.М. Шульга // "Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції". Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції. 31 березня 2017. Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків. Україна. 2017 - С. 219-220
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018