Шевчук Тетяна Анатоліївна, викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Питання впровадження ювенальної юстиції в Україні Шевчук Т.А. Питання впровадження ювенальної юстиції в Україні / Т.А. Шевчук // Вісник Кримінологічної асоціації України № 3 (14) : збірник наукових праць [редкол. О.М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНУВС, 2016. - с. 142-150
2 стаття Щодо основних причин дитячої проституції, як негативного соціального явища, в сучасному суспільстві Шевчук Т. А. Щодо основних причин дитячої проституції, як негативного соціального явища, в сучасному суспільстві / Т. А. Шевчук // Форум права. - 2016. - № 3. - С. 273–276. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
3 тези доповіді Основні причини дитячої проституції в Україні Шевчук Т.А. Основні причини дитячої проституції в Україні: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф.«Актуальні проблеми кримінального права та кримінології в світлі реформування кримінальної юстиції» [19 трав. 2016р. м. Харків, Україна] / МВС України, Харків. нац. ун-т. внутр. справ; Кримінол. Асоц. України; Ун-т Англія Раскін; Праз. ін.-т дослідж. З питань безпеки; Чес. Кримінал. т-во; Харів. міськ. Осередок гром. орг. «Всеукр. асоц. крим. права». – Харків : ХНУВС, 2016. – с. 41-43
4 стаття Віктимологічні особливості жінок, які стали жертвами втягнення в заняття проституцією Шевчук Т.А. Віктимологічні особливості жінок, які стали жертвами втягнення в заняття проституцією / Т.А. Шевчук // Вісник Кримінологічної асоціації України. – №1 (15) : збірник наукових праць [ред. кол. О.М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2017. – с. – 109-117
5 тези доповіді Наукове забезпечення протидії корупції Шевчук Т.А. Наукове забезпечення протидії корупції / Т.А. Шевчук // Кримінально – правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук. – практ. конф., (31 берез. 2017 р., м.Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2017. – с. 215-216
6 стаття Теорії генної обумовленості злочинності Шевчук Т.А. Теорії генної обумовленості злочинності // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В.В. Чернєя, В.В. Сокуренка; упоряд. О.М. Джужа, О.М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля. – 2017. – с. 650.
7 стаття Теорія субкультур Шевчук Т.А. Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В.В. Чернєя, В.В. Сокуренка; упоряд. О.М. Джужа, О.М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля. – 2017. – с. 653.
8 стаття Теорія конфлікту культур Шевчук Т.А. Теорія конфлікту культур // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В.В. Чернєя, В.В. Сокуренка; упоряд. О.М. Джужа, О.М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля. – 2017. – с. 651.
9 стаття Теорія диференційованого зв’язку Шевчук Т.А. Теорія диференційованого зв’язку / Т.А. Шевчук // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В.В. Чернєя, В.В. Сокуренка; упоряд. О.М. Джужа, О.М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля. – 2017. – с. 651
10 тези доповіді Роль громадських організацій у протидії торгівлі людьми Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми» 15 листопада 2017 року м. Харків МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ
11 тези доповіді Щодо ролі науки у підготовці кадрів для національної поліції України Збірник наукових статей і тез доповідей на науково-практичній конференції до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листопада 2017 р.). Вид-во ХНУВС.
12 тези доповіді Щодо проблем навчально – методичного забезпечення підготовки поліцейських Шевчук Т.А. Щодо проблем навчально – методичного забезпечення підготовки поліцейських / Т.А. Шевчук // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. тез. доп. II Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2017 р. м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – с. 74
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017