Казначеєва Дар'я Володимирівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Правові наслідки застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання Казначеєва Д.В. Правові наслідки застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання / Д.В. Казначеєва // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - №1. - С. 54-60
2 тези доповіді Питання умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у законодавстві закордонних країн Казначеєва Д.В. Питання умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у законодавстві закордонних країн / Д.В. Казначеєва // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р. м. Харків, Україна). - Х.: ХНУВС, 2016. - С. 59-60
3 стаття Історико-правовий аналіз виникнення і розвитку умовно-дострокового звільнення від відбування покарання Казначеєва Д.В. Історико-правовий аналіз виникнення і розвитку умовно-дострокового звільнення від відбування покарання / Д.В. Казначеєва // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1. - С. 79-93
4 стаття Поняття умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за законодавством України Казначеєва Д.В. Поняття умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за законодавством України / Д.В. Казначеєва // Вісник Кримінологічної асоціації України . - 2014. - №7. - С. 41-49
5 стаття Регламентація умовно-дострокового звільнення у законодавствах закордонних країн Казначеєва Д.В. Регламентація умовно-дострокового звільнення у законодавствах закордонних країн / Д.В. Казначеєва // Вісник кримінологічної асоціації України. - № 1. - 2017. - С. 39-49
6 стаття Злочинність військова Казначеєва Д.В. Злочинність військова / Д.В. Казначеєва // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В.В. Чернєя, В.В. Сокуренка - Харків-Київ. - Золота миля. - 2017. - С. 254-256
7 стаття Злочинність корислива ненасильницька Казначеєва Д.В. Злочинність корислива ненасильницька / Д.В. Казначеєва // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В.В. Чернєя, В.В. Сокуренка. - Харків-Київ. - Золота миля. - 2017 - С. 264-267
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017