Манжай Олександр Володимирович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Аналіз методології кримінальної розвідки в зарубіжних країнах Манжай О. В. Аналіз методології кримінальної розвідки в зарубіжних країнах / О. В. Манжай // Вiсник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2016. – № 3(75). – С. 256-265.
2 стаття Особливості огляду засобів комп’ютерної техніки Манжай О. В. Особливості огляду засобів комп’ютерної техніки / О. В. Манжай // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2016. – № 3(74). – С. 111-120.
3 тези доповіді Особливості безпечної роботи з інформацією в МВС та Національній поліції України Манжай О. В. Особливості безпечної роботи з інформацією в МВС та Національній поліції України / О. В. Манжай // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 21 жовтня 2016 р. – Одеса : ОДУВС, 2016. – 232 с. – С. 85-86.
4 стаття Тривіальний метод оптимізації розміщення прямокутних об’єктів на площині Манжай О. В. Тривіальний метод оптимізації розміщення прямокутних об’єктів на площині / О.В. Манжай, І. А. Манжай // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – 2016. – № 1(18). – С. 47-51
5 стаття Стандартизация в сфере законного перехвата телекоммуникаций Манжай А .В. Стандартизация в сфере законного перехвата телекоммуникаций / А. В. Манжай, С. В. Пеньков // Legea si Viata. – 2017. – № 5/2(305). – С. 86-89.
6 тези доповіді Дитячий ґрумінг та окремі аспекти його документування Манжай О. В. Дитячий ґрумінг та окремі аспекти його документування / О. В. Манжай // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми (15 листоп. 2017 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – 212 с. – С. 96-98.
7 настанови (вказівки), рекомендації Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми Манжай О.В. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми: науково-методичні рекомендації / Д. В. Швець, К. Л. Бугайчук, А. В. Мирний, О. В. Федосова, Ю. О. Михайлова, Т. А Пазинич та ін.; за заг. ред. Д. В. Швеця та К. Л. Бугайчука. Х. : ХНУВС, 2017. 124 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017