Погребняк Оксана Сергіївна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді ПРИМУСОВЕ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ ОСОБАМ, ЯКІ ХВОРІЮТЬ НА СОЦІАЛЬНО-НЕБЕЗПЕЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ Погребняк О. С. Примусове надання медичної допомоги у судовому порядку особам, які хворіють на соціально-небезпечні захворювання / О. С. Погребняк // «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ: ЭКОНОМИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦИЯ» 4-й Международной научной конференции 11-14 ноября 2016 г., г. Ополе, Республика Польша, - С. 120-122.
2 стаття The procedural peculiarities of brining the lawsuit and court trial on involuntary hospitalization of a person to the tubercular institution O. S. Pohrebniak. The procedural peculiarities of brining the lawsuit and court trial on involuntary hospitalization of a person to the tubercular institution / Pohrebniak O. S. // Лікарська справа Наук.- практ. журн./ МОЗ України, АН України, Фарм.-хім.фірма"Здравлє". – Киiв. – 2016
3 тези доповіді Застосування правових наслідків недійсності правочинів Погребняк О. С. Застосування правових наслідків недійсності правочинів / О. С. Погребняк // Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, 27 трав. 2016 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. цивіл. права та процесу, Каф. охорони інтелектуал. власності, цивіл.-прав. дисциплін ; Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2016. – 400 с.
4 тези доповіді Law grounds on involuntary hospitalization of a person to the medical institution Pohrebniak O.S. Law grounds on involuntary hospitalization of a person to tubercular institution / O.S. Pohrebniak // Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підгрунтя.- міжнар. наук-практ. конфер.. - м.Дніпро, 5-6.05.2017. - С. 65-66.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017