Тіхонова Марія Анатоліївна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Право на судовий захист учасника професійних спортивних відносин та його реалізація. Тiхонова М.А., Бортник О.Г. Право на судовий захист учасника професійних спортивних відносин та його реалізація. / М.А. Тiхонова, О.Г. Бортник // Eurasian Academic Research Journal. – 2016. – №3 (03). – С. 46–52.
2 стаття Виды страхования в спорте Тихонова М.А. Виды страхования в спорте. / М.А. Тихонова // Право.ua. – 2016. - № 2. – С.164-170
3 стаття Договор с нормативным содержанием в сфере физической культуры и спорта Тихонова М.А. Договор с нормативным содержанием в сфере физической культуры и спорта. / М.А. Тихонова // Європейські перспективи. – 2015. - № 4. – с. 142-149
4 тези доповіді Огляд національного законодавства, що регулює спортивні правовідносини Тіхонова М.А. Огляд національного законодавства, що регулює спортивні правовідносини / М.А. Тіхонова // Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток вітчизняного права : матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції м. Одеса, 24 лютого 2017 р. / редкол. В.П. Маковій та ін. – Одеса, ОДУВС, 2017. – С.140-144.
5 тези доповіді Щодо договірного регулювання відносин між членом спортивної збірної команди україни та спортивної організацією Тіхонова М.А. Щодо договірного регулювання відносин між членом спортивної збірної команди україни та спортивної організацією / М.А. Тіхонова // Актуальні проблеми приватного права: договір, як правова форма регулювання приватних відносин : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниціз дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 17 лют. 2017 р.) – Харків : Право, 2017. – С. 194-199
6 тези доповіді Щодо обмеження права спортсменів на свободу пересування Тіхонова М.А. Щодо обмеження права спортсменів на свободу пересування / М.А. Тіхонова // Проблеми цивільного права та процессу : тези доп.учасників наук.-практ.конф., присвяч.світлій пам
7 стаття Суб Тіхонова М.А. Суб
8 тези доповіді Еще раз о принципе необратимости действия закона во времени в спортивных правоотношениях Тихонова М.А. Еще раз о принципе необратимости действия закона во времени в спортивных правоотношениях / М.А.Тихонова // Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды // Материалы ХІІ Международной научно-практической конференции (Гомель, 5-6 октября 2017 года). – Ч.2. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – С. 196-198
9 тези доповіді Щодо права людини на інивідуальність Тіхонова М.А., Тіхонова О.А. Щодо права людини на інивідуальність // Proceedings of the International Scientific Conference "Science of the XXI century: problems and prospects of researches" (August 17, 2017, Warsaw, Poland). – С. 34-36
10 стаття Принцип незворотності дії закону у часі у спортивних правовідносинах Тіхонова М.А. Принцип незворотності дії закону у часі у спортивних правовідносинах // Наше право. – 2017. - №. 3 - С. 101-107.
11 тези доповіді МОЖЛИВІСТЬ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ СПОРСМЕНУ-ПРОФЕСІОНАЛУ У ЗВ Тіхонова М.А. МОЖЛИВІСТЬ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ СПОРСМЕНУ-ПРОФЕСІОНАЛУ У ЗВ
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017