Бортнік Оксана Григорівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Право на судовий захист учасника професійних спортивних відносин та його реалізація. Тихонова М.А., Бортник О.Г. Право на судовий захист учасника професійних спортивних відносин та його реалізація. / М.А. Тихонова, О.Г. Бортник // Eurasian Academic Research Journal. – 2016. – №3 (03). – С. 46–52.
2 тези доповіді Окремі напрями підвищення ефективності цивільного судочинства Бортнік О.Г., Степаненко Т.В. Окремі напрями підвищення ефективності цивільного судочинства /О.Г. Бортнік, Т.В. Степаненко // Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, 27 трав. 2016 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. цивіл. права та процесу, Каф. охорони інтелектуал. власності, цивіл.-прав. дисциплін ; Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2016. – 400 с., с.319-322
3 тези доповіді ПРИВАТНОПРАВОВІ ЗАСАДИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ Бортнік О.Г. ПРИВАТНОПРАВОВІ ЗАСАДИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ / О.Г.Бортнік // Юридична наука в 21 столітті: перспективи та пріоритетні напрямки дослідження.Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 12-13 травня 2017 р.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – С. 32-34
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018